Navigatie overslaan
Geoorde fuut / Birdphoto Alle berichten

Nieuwe Ledenraadsleden

Geplaatst op 2 juni 2016

Onlangs kozen de leden van Vogelbescherming een aantal nieuwe Ledenraadsleden. Het doet ons genoegen te kunnen melden dat de volgende leden zijn gekozen voor een eerste of tweede termijn van vier jaar.

Eerste termijn:

 • Alexander Datthijn
 • Alfred van Sprang
 • Betty van Leeuwen
 • Henny Stolwijk
 • Jaap van der Waarde
 • Job Penning
 • Klaas Oudshoorn
 • Ko Katsman
 • Mark Assenberg
 • Marten Wesselius
 • Peter Leyenaar
 • Wim van Gelder

Tweede termijn:

 • Antje Postma
 • Edwin Schuller
 • Ellen van de Schoor
 • Erik Boer
 • Patrick van der Laar

Vogelbescherming is erg blij met deze aanvulling van de Ledenraad. We wensen iedereen veel plezier en succes toe de komende vier jaar. Het lidmaatschap gaat in per 1 juni 2016.

Ook in de Ledenraad?

Voor wie dit jaar de boot gemist heeft: jaarlijks vinden er verkiezingen voor nieuwe Ledenraadsleden plaats. Elk jaar in december plaatsen we een oproep voor nieuwe kandidaten in ons verenigingsmagazine Vogels en leest u hoe u zich verkiesbaar stelt.