Navigatie overslaan
Zeekoet / Bart Vastenhouw (Saxifraga) Alle berichten

Nieuwe beschermde natuurgebieden op Noordzee goed voor zeevogels

Geplaatst op 15 juni 2016

Vogelbescherming Nederland heeft zich jaren sterk gemaakt voor een betere bescherming van natuurgebieden in de Noordzee. Met succes! Drie belangrijke stukken Noordzee zijn sinds vorige week aangewezen als beschermd natuurgebied. De Doggersbank, Klaverbank en het Fries Front zijn ontzettend belangrijk voor de zeenatuur en zeevogels.

De gebieden liggen op zo’n 80 tot 270 kilometer(!) van Den Helder. Door de status van beschermd Natura 2000-gebied wordt schadelijke visvangst enigszins (maar nog niet genoeg!) beperkt. De hoop is dat niet alleen vissen, maar ook de zeevogels die van de vis afhankelijk zijn, zich daardoor weer wat kunnen herstellen. Veel soorten zeevogels, zoals de zeekoet, kampen met een gebrek aan vis. Dit was dan ook de reden dat de Vogelbescherming zich, samen met Stichting de Noordzee en het Wereld Natuurfonds, jarenlang sterk heeft gemaakt voor het aanwijzen van deze gebieden als wettelijk beschermde Natura-2000 gebieden.

Zijn deze natuurreservaten op zee de oplossing om de totaal uitgewoonde Noordzee te kunnen laten herstellen? ‘Ja en nee. Dit is zeker een goede ontwikkeling, maar de bescherming van deze gebieden is anderzijds nog lang niet waterdicht. Als er bijvoorbeeld plannen komen voor een offshore windmolenpark op de verkeerde plek, dan worden die plannen alleen beoordeeld op de impact op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. En de gebieden zijn maar voor een beperkt aantal soorten en habitattypes aangewezen.Neem het Friese Front: dat is alleen aangewezen voor de zeekoet, maar niet voor andere vogelsoorten die er ook van afhankelijk zijn, zoals alkgrote mantelmeeuw en grote jager.’ vertelt Harm Dotinga, jurist van Vogelbescherming Nederland. ‘Toch zijn we blij met deze stap in de goede richting. De zee, met al z’n leven, leek lange tijd vogelvrij. Nu zijn er op de Noordzee dan toch in ieder geval drie gebieden waar de natuur beter is beschermd.’

De vaststelling van de drie gebieden als natuurgebied was al even in de maak. We berichtten er via deze site al over in 2014. Het is daarom goed dat we nu, jaren later, kunnen melden dat staatssecretaris Van Dam op 10 juni een handtekening heeft gezet en de natuur aan broodnodig herstel kan beginnen.

Doggersbank

De Doggersbank is een zandbank die zich uitstrekt over het Britse, Nederlandse en Duitse continentaal plat. De bank bestaat uit overstroomde zandbanken die tussen de 20 en 100 meter diep liggen. De waterdiepte boven het Nederlandse deel varieert van ongeveer 20 tot 40 meter.

Klaverbank

De Klaverbank is een rif en heeft een bodem van grof zand, schelpen en grind en grotere stenen. Dit zorgt voor een, voor de Noordzee, bijzondere leefomgeving. Het water is er zo helder dat het licht kan doordringen tot een diepte van wel 40 meter. Bepaalde soorten vissen zetten op deze bodem hun eieren af. Bovendien worden grote delen van de Klaverbank bedekt door zacht koraal.

Friese Front

Het Friese Front is een zeegebied ten noorden van de Waddeneilanden op een afstand van ongeveer 80 kilometer uit de kust. Het gebied vormt een overgangszone tussen de ondiepe zuidelijke en de diepe centrale Noordzee. Het is een voedselrijk gebied. Daardoor is het voor veel soorten zeevogels dé plek waar ze hun voedsel vinden.