Navigatie overslaan
Kwartel / Birdphoto Alle berichten

Nieuw voorstel Europees landbouwbeleid leidt tot afbraak plattelandsnatuur

Geplaatst op 1 juni 2018

Op vrijdag 1 juni heeft de Europese Commissie voorstellen gepresenteerd voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Een van de belangrijkste onderwerpen waar Europa zich mee bezig houdt. De miljarden landbouwsubsidies uit Brussel vormen en vervormen het agrarisch landschap in Europa.

De voorstellen van de Europese Commissie voor nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid stemmen niet vrolijk. We weten het allemaal: als ergens het aantal vogels, insecten en andere dieren en planten de afgelopen decennia dramatisch is afgenomen, dan is het wel het boerenland. Niet alleen in Nederland, maar in geheel Europa.

En voor wie het vergeten was: we hebben in Europa klip en klaar afgesproken dat de biodiversiteit vanaf 2020 niet verder achteruit mag gaan. Dus zou je verwachten dat het Europese landbouwbeleid vol voor groen zou gaan, om de opgelopen schade in te halen. Dus geen subsidies meer zonder stevige prestaties voor natuur en landschap!

Veldleeuwerik / Jelle de Jong Veldleeuwerik / Jelle de Jong

Maar nee, het lijkt erop dat de EU in het landelijk gebied nauwelijks meer wil sturen op herstel van natuur. De al veel te magere vergroening in het huidige beleid wordt zelfs los gelaten. Daarvoor in de plaats krijgen lidstaten een zak met geld en mogen ze die naar eigen inzicht besteden aan vage ambities op het gebied van natuur en milieu.

Dat kan goed gaan. Onze minister Schouten lijkt van goede wil. Zij lijkt te willen investeren in een landbouw waar meer rekening wordt gehouden met natuur, landschap, milieu en klimaat.  Mooi, zeker als ze daarbij niet wordt gehinderd door de machtige landbouwlobby maar juist steun krijgt.

Helaas biedt de veronderstelde goede wil van Schouten geen garanties voor andere landen en voor de toekomst. Voor een gezonde toekomst van Europa moeten de landbouwmiljarden boeren in staat stellen te werken aan herstel van natuur en landschap en aan een schoner milieu. Dat mag niet aan willekeur en toevalligheden worden overgelaten. Laat onze minister zich daar in Brussel voor inzetten. Het Europese landbouwgeld heeft al te veel kapot gemaakt.