Navigatie overslaan
Alle berichten

Nieuw onderzoek: 'Gerede kans op bodemdaling bij zoutwinning onder Waddenzee'

Geplaatst op 21 juli 2015

De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland hebben hun beroepsgronden ingediend tegen het besluit van het Rijk om zoutwinning onder de Waddenzee toe te staan. Ook uit nieuw morfologisch onderzoek blijkt dat zoutwinning schade kan toebrengen aan het Werelderfgoed Waddenzee.

Voor het beroep hebben de drie natuurorganisaties nogmaals laten kijken naar de effecten op de bodem van de Waddenzee. Uit de nieuwe contra-expertise door morfoloog prof. dr. Leo van Rijn blijkt dat de kans groot is dat er door de winning een bodemdalingskom van enkele centimeters ontstaat onder de hogere delen van de Ballastplaat. Dit is funest voor veel trekvogels. Het voedsel dat ze nodig hebben voor hun trektochten wordt dan onbereikbaar voor trekvogels met korte snavels, zoals de kanoet.

 

Geen mijnbouw in gebied met Werelderfgoedstatus

De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland vinden dat er helemaal geen mijnbouw zou moeten worden toegestaan onder een natuurgebied van wereldklasse. De Waddenzee is te belangrijk om op het spel te zetten. Daarbij zijn er voldoende alternatieven. Zout kan gemakkelijk ergens anders worden gewonnen en wordt vlak over de grens in Duitsland zelfs in de Waddenzee gedumpt als afvalproduct.