Navigatie overslaan
Alle berichten

Natuurorganisaties stellen Ministerie van Economische Zaken in gebreke vanwege zoutwinning Waddenzee

Geplaatst op 3 maart 2016

Vogelbescherming Nederland, De Waddenvereniging en Natuurmonumenten en hebben het Ministerie van Economische Zaken in gebreke gesteld in verband met hun WOB-verzoek van mei dit jaar. De natuurorganisaties hebben vijf maanden geleden al gevraagd om alle informatie die het ministerie heeft over de zoutwinning onder de Waddenzee. Woordvoerder Ester Kuppen namens de natuurorganisaties: "We hebben er best begrip voor dat het ministerie tijd nodig heeft om de gevraagde informatie te verzamelen. Maar nu vijf maanden later nog steeds niet duidelijk is wanneer de informatie wordt geleverd, is ons geduld echt op." 

Een WOB-verzoek is een vraag om informatie van een overheidsorgaan, waarbij een beroep wordt gedaan op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Officieel hoort een overheidsorgaan een WOB-verzoek binnen maximaal acht weken af te handelen. Die termijn is inmiddels ruimschoots verstreken. Het ministerie heeft nu twee weken om de informatie alsnog aan te leveren. Als dat niet lukt, wordt er een dwangsom van kracht. De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland hebben het WOB-verzoek ingediend om meer te weten te komen over hoe het ministerie tot haar besluit is gekomen om vergunning te verlenen voor zoutwinning onder de Waddenzee. 

Zoutwinning bedreigt grote aantallen wadvogels

Het Ministerie van Economische Zaken verleende op 12 mei de definitieve vergunningen voor zoutwinning onder de Waddenzee. De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland zijn in beroep gegaan tegen deze vergunningen. Het is nog niet duidelijk wanneer de Raad van State dit beroep gaat behandelen. De natuurorganisaties zijn er niet van overtuigd dat de zoutwinning geen schade zal veroorzaken aan de waddennatuur. Zoutwinning veroorzaakt bodemdaling. Zoutbedrijf Frisia en het Ministerie denken dat de natuurlijke processen in de Waddenzee die bodemdaling helemaal op kunnen vangen. De natuurorganisaties betwijfelen dat. De zoutwinning moet plaats gaan vinden onder de Ballastplaat. Deze plaat is juist heel belangrijk voor grote aantallen wadvogels. Als de zandplaat zakt, is er minder voedsel beschikbaar voor deze vogels. 

Geen mijnbouw in gebied met Werelderfgoedstatus

De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland vinden dat er helemaal geen mijnbouw moet plaatsvinden onder een natuurgebied van wereldklasse. Daarbij zijn er voldoende alternatieven. Het zout kan gemakkelijk ergens anders worden gewonnen. In Duitsland wordt notabene zout in de Eems en de Waddenzee geloosd als afvalproduct. De Waddenzee is te belangrijk om op het spel te zetten. Daarom blijven de natuurorganisaties zich verzetten tegen de winning.