Navigatie overslaan
Alle berichten

Nieuw: grote zilverreiger broedt in Lepelaarplassen

Geplaatst op 9 juli 2014

Er broeden voor het eerst grote zilverreigers in de Lepelaarplassen. Drie broedparen hebben een nest in het Plan Roerdomp, een gebied dat door Het Flevo-landschap is ingericht in het kader van het Beschermingsplan Moerasvogels van Vogelbescherming. Grote zilverreigers broeden maar op een paar plekken in Nederland.

Broedende grote zilverreigers betekent goed moeras

De drie broedende paren werden begin juni ontdekt door twee leden van de Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland. Wim Kleefstra, WetlandWacht van Vogelbescherming en Kees de Pater, hoofd communicatie van Vogelbescherming, inventariseren broedvogels in het gebied. “Het is prachtig dat grote zilverreigers hun broedgebied in Flevoland uitbreiden van de Oostvaardersplassen naar de Lepelaarplassen.”

Bekroning van beschermingsplan

De broedende grote zilverreigers in het Plan Roerdomp kunnen gerust de kers op de taart worden genoemd. Natuurbeschermingsorganisatie Het Flevo-landschap is in 2007 gestart met de inrichting van het gebied. Het plan, ontworpen samen met Vogelbescherming, had als doel kwetsbare moerasvogels zoals de roerdomp en bruine kiekendief een geschikter leefgebied te bieden. Het was een voorbeeld in het kader van het Beschermingsplan Moerasvogels van Vogelbescherming en onder andere gefinancierd door speciale giften van leden van Vogelbescherming.

Van droog naar nat

Het rietland was voor veel moerasvogels te droog. Door het uitbaggeren van ondiepe geulen en door diepere plassen in het rietland in het westelijk deel van de Lepelaarplassen te maken, werd het gebied natter. Het project had meteen succes: het eerste jaar na oplevering broedde er al een paartje roerdomp, de naamgever van het plan.

Oversteek

Er broedden al langer grote zilverreigers in de Oostvaardersplassen, dat via een smalle zone is verbonden met de Lepelaarplassen. Laatstgenoemde gebied is een prachtig vogelrijk natuurgebied en een wetland van internationaal belang. Er broeden zo’n 94 soorten en er zit een grote aalscholverkolonie.

Nog natter

De komende tijd wordt een lage dijk door een groot deel van het gebied aangelegd, waardoor het water langer vastgehouden kan worden, om zo de Lepelaarplassen nog verder te verbeteren voor moerasvogels. Met de komst van de grote zilverreigers is de soortenrijkdom alvast vergroot.