Navigatie overslaan
Huismus / Jouke Altenburg Alle berichten
Huismus / Jouke Altenburg

Door Fred Wouters
Directeur Vogelbescherming

Niemand wil in betonnen woestijnen wonen

Geplaatst op 16 februari 2019

Vogels beschermen is een zaak van iedereen. Daarom gaat Vogelbescherming met veel partijen de samenwerking aan. Directeur Fred Wouters interviewt  partners van Vogelbescherming. Deze keer: Gertjan van der Baan, CEO van Vesteda, over een kersverse samenwerking.

Gertjan, waarom vindt Vesteda het belangrijk om met Vogelbescherming samen te werken?

“Dat past in onze wens maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Maar we willen ook samen met Vogelbescherming nadenken over een belangrijk vraagstuk. In het midden-dure huursegment waarin wij actief zijn, bestaat een groot woningtekort in Nederland. Dat noopt ons tot een verdichting van steden. Maar niemand wil betonnen woestijnen. De vraag is dus: hoe kan je behalve verdichten ook verduurzamen en vergroenen. Bij die uitdaging maken we graag gebruik van de kennis van Vogelbescherming.”

Fred Wouters en Gertjan van der Baan (Vesteda) Om de nieuwe samenwerking te vieren legden Fred Wouters en Gertjan van der Baan (r.) van Vesteda, samen de eerste gierzwaluwneststeen in een Amsterdams wooncomplex / Foto: Lars Soerink Fred Wouters en Gertjan van der Baan (Vesteda)

Is biodiversiteit onderdeel van jullie visie op een duurzame stad?

“Zeker. Duurzaamheid betekent voor ons meer dan alleen onze ecologische voetafdruk terugbrengen, al is dat belangrijk. We willen onze huurders ook een prettige leefomgeving bieden. Alleen al omdat onze woningen dan aantrekkelijker zijn en meer waard. Maar ook omdat we vinden dat we onze leefomgeving moeten delen. Bedrijven en bewoners delen de stedelijke ruimte, maar ook delen we onze omgeving met dieren en het groen. Daar word je zelf trouwens niet slechter van: meer groen betekent minder stress en een betere gezondheid.”

Vogels hebben behoefte aan plekken om te schuilen, aan voedsel en aan nestgelegenheid. Per plek zal de situatie anders zijn, maar via die principes zou Vesteda biodiversiteit mogelijk verder kunnen verankeren.

“Om te kijken door de ogen van een vogel, is voor ons nieuw. Al zetten we nu een stap met speciale vogelpakketten voor huurders en de neststenen. Maar hoe eerder we in het ontwerpproces zulke gedachten meenemen, hoe beter het volgens mij is.

Als grote speler kunnen we daarbij ook iets betekenen bij het vergroenen van de buitenruimte rondom onze wooncomplexen. We denken nu op een bepaalde plek bijvoorbeeld na of we een autodeelprogramma aan huurders kunnen aanbieden, zodat er meer ruimte is voor groen in plaats van parkeerplekken.”

Wat heb jij persoonlijk met vogels en natuur?

“Ik ben opgegroeid in Schoorl. Een plek waar veel mooie natuur te vinden is. Mijn vader was en is een vogelliefhebber. Hij raakte in vervoering van een puttertje of een goudhaantje in de tuin. Daar heb ik zeker wat van meegekregen, ook dat je zuinig moet zijn op je omgeving. Als kind stond ik er niet altijd voor open, maar dat werkt toch door. Een tijdje terug wees hij me op de beelden van Beleef de Lente. Vooral die van de slechtvalken vind ik vaak spectaculair. Ik hoop dat we bovenop een van onze hoge wooncomplexen nog een nestkast kunnen plaatsen. Misschien ook wel met een webcam, zodat huurders beneden in de hal via een scherm kunnen zien wat de slechtvalken allemaal moeten doorstaan.”

Tekst: Arjan Berben

Vogelbescherming en Vesteda

Bij nieuwbouwprojecten houdt Vesteda – de grootste commerciële investeerder die zich volledig richt op Nederlandse huurwoningen – voortaan rekening met broedplekken voor gierzwaluwen en huismussen. Daarnaast krijgen nieuwe huurders met een tuin een welkomstpakket voor vogels. Verder geeft Vogelbescherming advies over natuurinclusief bouwen en wordt nog gekeken naar andere samenwerkingsmogelijkheden. Fred Wouters: “Vogelbescherming heeft ruim tien jaar een stadsvogelprogramma. Alleen al omdat het in de bebouwde kom niet goed gaat met de vogelsoorten die van zo’n omgeving afhankelijk zijn. We roepen bewoners op hun tuinen vogelvriendelijk in te richten en helpen gemeenten, corporaties en bijvoorbeeld bouwbedrijven met vogelinformatie. Ook onze nieuwe samenwerking met Vesteda past goed in ons streven naar natuurinclusieve steden.”

Factsheets stadsvogels

Vogelbescherming heeft een reeks factsheets over stadsvogels gepubliceerd voor gemeenten, bedrijven, bouwers, bewoners en andere betrokkenen.

download pdf's

Checklist Vogelvriendelijk Bouwen

De Checklist Groen Bouwen biedt hulp bij effectief 'vergroenen'. We helpen iedereen op weg die zich bezig houdt met nieuwbouw, renovatie, projectontwikkeling of planvorming. Grote partijen, maar ook particulieren met een eigen huis.

Start de checklist