Navigatie overslaan
Koeien / Fred van Diem Alle berichten

Nederlander wil natuurvriendelijker landbouw

Geplaatst op 7 april 2017

Een meerderheid van 59% van de Nederlanders vindt dat de landbouw natuurvriendelijker moet worden om de vogels van het boerenland te redden. Dat blijkt uit een door Motivaction uitgevoerd publieksonderzoek in opdracht van Vogelbescherming Nederland. Vogelbescherming vindt dat de transitie van de huidige landbouwpraktijk naar natuurvriendelijke landbouw prominent onderdeel van het nieuwe regeerakkoord moet zijn.

Tijdens de Conferentie Succesvol boeren met natuur van BoerenNatuur.nl en Vogelbescherming, die vandaag (vrijdag 7 april) wordt gehouden, presenteert Vogelbescherming een onderzoek waaruit blijkt dat 55% van de Nederlanders zich zorgen maakt over natuur en landschap in het Nederlandse boerenland. Slechts 16% geeft aan zich daar nooit zorgen over te maken. Een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat de landbouw natuurvriendelijker moet worden om de vogels van het boerenland te redden.

Boeren belonen voor natuurprestaties

Van de respondenten geeft 66% aan dat het nieuwe kabinet vooral boeren moet belonen die de natuur op hun land beschermen. Vogelbescherming vindt dat uit de cijfers blijkt dat er brede steun in de maatschappij is voor een transitie in de landbouw. Een verandering van een landbouw die hoofdzakelijk gericht is op productie, naar een landbouw waarbij veel meer rekening gehouden wordt met natuur en landschap. Deze verandering in de landbouw zou in de ogen van de organisatie een belangrijk onderdeel moeten vormen van het nieuwe regeringsbeleid, anders zullen vogels als de grutto uit ons land verdwijnen.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksinstituut Motivaction middels een representatieve steekproef onder de bevolking met 1031 respondenten.

Conferentie Succesvol boeren met natuur: ontmoet de praktijk

De conferentie: ‘Succesvol boeren met natuur: ontmoet de praktijk’ is een initiatief van BoerenNatuur.nl en Vogelbescherming. De conferentie richt zich op het ontwikkelen en bevorderen van succesvolle verdienmodellen voor de agrarische sector waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de natuur.

Natuurinclusieve landbouw biedt in de ogen van BoerenNatuur.nl en Vogelbescherming een nieuw perspectief voor economisch gezonde boerenbedrijven in een natuurrijk landschap. Op de conferentie delen pioniers hun ervaringen met vak- en branchegenoten.

Gouden grutto

Aan het slot van de conferentie wordt door oud-minister Cees Veerman de Gouden Grutto uitgereikt. De Gouden Grutto is een prijs van Vogelbescherming Nederland voor boeren die laten zien dat plattelandsnatuur prima kan samengaan met een economisch gezonde bedrijfsvoering. De Gouden Grutto bestaat uit een publieks- en een vakjuryprijs. Veerman is voorzitter van de vakjury voor de Gouden Grutto.

Weidevogelboeren gezocht!

Vogelbescherming wil boeren graag ondersteunen en leren kennen die zich met hart en ziel inzetten voor natuur en vogels op hun land. We roepen ze op zich aan te melden voor het netwerk weidevogelboeren.

naar alle weidevogelboeren

Magazine Slimme Vogels

Veel boeren zorgen voor rijke weides en akkers vol bloemen, vlinders en vogels. In dit magazine, Slimme Vogels, vertelt een aantal boeren hoe zij dat doen, een rendabel bedrijf combineren met de
zorg voor natuur. 

Bekijk het magazine