Navigatie overslaan
Lepelaars Waddenzee / Shutterstock Alle berichten

Natuurorganisaties: ‘Zet natuur centraal bij uitwerking plannen voor het Waddengebied’

Geplaatst op 3 februari 2021

Woensdag tekenen zes natuurorganisaties, net als een groot aantal andere partijen uit en rondom het gebied, de Agenda voor het Waddengebied 2050. "De hoofddoelstelling ervan is natuur en landschap, daar zijn we blij mee. Maar het echte werk moet nog beginnen", stelt Fred Wouters namens de zes organisaties.

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat heeft, samen met andere overheden en regionale partijen, de zogenoemde ‘Agenda voor het Waddengebied 2050’ opgesteld. De Agenda bevat handelingsprincipes en ontwikkelstrategieën voor het Waddengebied en een doorkijk naar het uitvoeringsprogramma 2021-2026.

Van principes naar handelen

Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en Stichting WAD zijn tevreden dat de hoofddoelstelling natuur en open landschap centraal staat in de Agenda. Deze moet ook het vertrekpunt zijn voor de verdere uitwerking van alle thema’s.

Ook de uitgangspunten zijn volgens Fred Wouters, directeur van Vogelbescherming Nederland, helder aangegeven. "Maar waar het nu op aan gaat komen is handelen naar die principes. En dat betekent keuzes maken. En die keuzes, die worden nu nog niet gemaakt in de Agenda."

Belangrijkste natuurgebied van Noordwest-Europa

De organisaties missen nog een helder integraal beleids- en toetsingskader vanuit het Rijk, waarbij de ontwikkeling, bescherming en behoud van de natuur centraal staat. Fred Wouters: "We hebben het hier wel over het belangrijkste vogel- en natuurgebied van Noordwest-Europa, kruispunt van trekroutes van miljoenen vogels. Om de Waddenzee te beschermen, te behouden en robuuster, rijker en veerkrachtiger te maken moet deze weer meer ruimte krijgen en is het van essentieel belang de druk op de waddennatuur te verlagen."

"Dit doel behalen is voor ons het belangrijkste. Het zal een deel van onze inzet zijn bij de uitwerking van het uitvoeringsprogramma, maar ook bij beheerplannen die nog uitgewerkt moeten worden. Iedereen houdt van de Wadden, het is uitgeroepen door Nederlanders tot het mooiste natuurgebied. Maar laten we niet vergeten dat het er slecht voorstaat met het Waddengebied. Tien jaar geleden was al bekend dat de natuurwaarde van de Waddenzee nog een kleine 40% is van wat die zonder medegebruik door de mens zou kunnen zijn." 1

"We moeten nu hard aan de slag met thema’s als visserij, baggeren, delfstoffenwinning en energie. En in de gesprekken daarover zullen we alle partijen houden aan de hoofddoelstelling en principes die we met deze agenda afgesproken hebben."

 1 Natuurkwaliteit en biodiversiteit van de Nederlandse zoute wateren (PBL, 2010)

WAD is er aan de hand?

Het Waddengebied is één van de meest populaire vakantiebestemmingen van ons land. Het is ook het leefgebied van miljoenen vogels. Maar met veel wadvogels gaat het niet goed. Als Waddenliefhebbers maken we het de vogels, vaak onbedoeld, moeilijk.
Dat kan anders!

#WADdoejij?

Vogelboeken en -gidsen

Ben je op zoek naar een goed boek over vogels of de natuur? Vogelbescherming heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod in onze winkel en onze webshop. 

Bestel en help de vogels