Navigatie overslaan
Alle berichten

Natuur zet Nederland níet op slot

Geplaatst op 22 juli 2015

‘Europese natuurregels zetten Nederland op slot’, het wordt vaak gezegd. Vogelbescherming Nederland denkt er anders over. Natuur en gebiedsontwikkeling hoeven elkaar niet te bijten. Cruciaal is daarbij: samenwerking. Een top-3 van voorbeelden waarbij dat lukt.

1.Tijdelijke Natuur

Soms liggen stukken grond kortere of langere tijd te wachten op invulling van hun bestemming. Dat is zonde. Daarom hebben vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en natuurorganisaties in december 2011 een Greendeal Tijdelijke Natuur gesloten.
'Tijdelijke Natuur' houdt in dat op braakliggende gronden de natuur kan profiteren tot het moment dat de geplande ontwikkeling plaatsvindt. Met tijdelijke natuur zitten het bedrijfsleven en natuur elkaar dus niet in de weg, maar geven ze elkaar letterlijk de ruimte, en profiteren de omwonenden met extra recreatiemogelijkheden er ook van.

2. Natuurvriendelijke zandwinning door Calduran

Kalksteenproducent Calduran en Natuurmonumenten werken samen op verschillende manieren. Zo heeft Calduran in het verleden het gebied Het Blauwe Meer aan Natuurmonumenten overgedragen en hebben beide partijen in november 2013 een overeenkomst gesloten waardoor de uitbreiding van de zandwinning door Calduran in Hoogersmilde op een natuurvriendelijke manier gebeurd.

3. Mosselconvenant: Transitie Mosselsector

In 2008 werd er een Mosselconvenant afgesloten tussen overheid, de mosselsector en natuurbeschermingsorganisaties, waaronder Vogelbescherming Nederland. Het hoofddoel hiervan was een transitie van de mosselsector, zodat mosselzaadbanken op de bodem van de Waddenzee de kans krijgen zich ongestoord te ontwikkelen, terwijl de mosselsector toch kan blijven produceren. Concreet betekent dit dat de mosselvissers op een nieuwe manier naar mosselzaad vissen. Niet meer op de bodem, maar met ‘MZI’s’, ofwel mosselzaadinvanginstallaties. Deze MZI’s zijn goed voor de natuur én goed voor de vissers. In 2010 was de vangst van mosselzaad op de bodem van de Waddenzee bijvoorbeeld niet mogelijk, maar door de MZI’s konden de vissers toch nog mosselzaad invangen. 
 
Stem voor natuur!
Wil jij ook dat de huidige Europese natuurregels gehandhaafd blijven – waarbij natuur en gebiedsontwikkeling dus goed samen kunnen gaan als betrokken partijen dat willen? Stem dan voor natuur via www.stemvoornatuur.nl/vogelbescherming!