Navigatie overslaan
Zeekoet / Shutterstock Alle berichten

Natuur- en milieuorganisaties: belangrijke stap richting een duurzame toekomst van de Noordzee

Geplaatst op 10 februari 2020

Zojuist is het onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee gepresenteerd. Dit is hard nodig om op één van de drukste zeeën ter wereld tot een balans te komen tussen natuur, energieproductie en voedselvoorziening. De natuur- en milieuorganisaties zijn optimistisch dat er nu een onderhandelaarsakkoord ligt dat toekomst biedt. De bescherming van de natuur groeit en er komt zekerheid over meer duurzame energie op de Noordzee. Ook komt er meer geld beschikbaar voor onderzoek, natuurherstel en het verduurzamen van de visserijvloot.  

‘De Noordzee verandert de komende jaren totaal. Als we op de huidige weg doorgaan, gaat het simpelweg niet passen. De natuur delft dan het onderspit en we halen onze klimaatdoelen niet. Een gezonde Noordzee is in het belang van iedereen. Er ligt nu een onderhandelaarsakkoord waarmee we een belangrijke stap zetten naar een duurzame toekomst van de Noordzee.’  Aldus Floris van Hest, directeur Stichting De Noordzee.

Gebieds- en soortenbescherming neemt toe

In het onderhandelaarsakkoord wordt meer natuur beschermd. Zo groeit het percentage van de Noordzeebodem dat volledig wordt beschermd in 2030 naar 12,5%. Ook worden nieuwe gebieden als beschermde natuur aangewezen, zoals de voor zeevogels belangrijke Bruine Bank, die precies tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk ligt. Kwetsbare soorten zeevogels worden beter beschermd. In beschermde vogelgebieden worden geen windturbines geplaatst.  

Drieteenmeeuw / Jelle de Jong Drieteenmeeuw / Jelle de Jong Drieteenmeeuw / Jelle de Jong

Groei van duurzame energie

In dit onderhandelaarsakkoord erkennen partijen de belangrijke rol die de Noordzee heeft bij de opwekking van duurzame energie. In het onderhandelaarsakkoord is de 11,5 GW duurzame energieproductie, die was afgesproken in het Klimaatakkoord, zeker gesteld. Ook wordt verkend welke gebieden geschikt zijn voor de groei van windenergie na 2030. Natuurversterkend bouwen wordt het uitgangspunt bij de aanleg van de windmolenparken en alle infrastructuur op de Noordzee. Negatieve gevolgen voor bijvoorbeeld zeevogels worden zoveel mogelijk beperkt. De groei van duurzame energie vindt plaats met respect voor natuur en binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee. 

Dit akkoord biedt nog wel tijdelijk ruimte voor gaswinning. Daar zijn wij kritisch op, want in de huidige klimaatcrisis moet Nederland zo snel mogelijk naar 100% duurzame energie. Met dit akkoord komt er een studie om te bepalen of de gaswinning op de Noordzee binnen de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs past.   

Middelen voor verduurzaming visserijvloot

Er komt vanuit het kabinet 119 miljoen euro voor het saneren en het verduurzamen van de visserijvloot. De natuur- en milieuorganisaties zetten zich in om ervoor te zorgen dat deze afspraken goed worden uitgewerkt en bijdragen aan een gezonde Noordzee. Daarnaast komt er 15 miljoen euro beschikbaar voor het versterken van de controle en handhaving.

Intensivering wetenschappelijk onderzoek

Er is op dit moment nog onvoldoende kennis over de werking van het ecosysteem in relatie tot de grote veranderingen op de Noordzee. Er is afgesproken dat er 55 miljoen euro wordt uitgetrokken voor monitoring wetenschappelijk onderzoek en natuurherstel op de Noordzee.

Stormmeeuw / Elwin van der Kolk Stormmeeuw / Elwin van der Kolk

Vast overleg vormt basis voor toekomst Noordzee

De partijen blijven samen onder onafhankelijk voorzitterschap in overleg om af te wegen of afspraken moeten worden bijgesteld door nieuwe ontwikkelingen. Dit overleg vormt de basis waarop plannen voor de Noordzee worden ontwikkeld.

Dit is een gezamenlijk persbericht van: Stichting De Noordzee, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, Greenpeace, Vogelbescherming Nederland en Wereld Natuur Fonds.

Vogelboeken en -gidsen

Ben je op zoek naar een goed boek over vogels of de natuur? Vogelbescherming heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod in onze winkel en onze webshop. 

Bestel en help de vogels

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws