Navigatie overslaan
Alle berichten

Natuur en Europese verkiezingen

Geplaatst op 19 mei 2014

Bij de aankomende Europese verkiezingen  voor een nieuw parlement speelt natuur geen  enkele rol. Ten onrechte want  juist Europa heeft veel te zeggen over natuur en natuurbescherming. Brussel legt immers de basis van de Europese natuurbescherming door de Vogel en habitatrichtlijn en Natura 2000. Veel van wat we nog hebben aan belangrijke natuur in Nederland en in andere Europese landen is een direct effect van deze richtlijnen. Maar ook het Europese landbouw beleid bepaalt mede hoe vogelrijk of vogelarm het boerenland straks is. Vogelbescherming heeft gekeken wat de verschillende partijen per thema voor ogen hebben.

BirdLife International heeft de belangrijkste zaken voor natuurbescherming  voor de komende verkiezingen op een rij gezet. Daarmee hebben BirdLife partners in EU landen, waaronder Vogelbescherming, de verkiezingsprogramma’s geanalyseerd. De verschillen tussen de Nederlandse partijen zijn fors.

Achteruitgang biodiversiteit

Eén van de grootste uitdagingen voor de EU op natuurgebied is het stoppen van de achteruitgang van de biodiversiteit in 2020. Daarvoor zal een ambitieuze uitvoering van onder andere Natura 2000 noodzakelijk zijn. Wat zeggen de Nederlandse partijen erover? PvdA, CDA, 50Plus en de PVV doen er het zwijgen toe, zij besteden in hun programma’s geen aandacht aan biodiversiteit, ecosystemen of natura 2000.

Groen Links, D66 en de Partij voor de Dieren willen alle drie een stevige uitvoering van het  Europese natuurbeleid. VVD, Christen Unie en SGP staan daar recht  tegenover met de wens de regelgeving juist te versoepelen. De VVD wil af van veel Europese natuurregels en deze terugbrengen naar het nationale niveau. De SP beperkt zich tot het tegengaan van ontbossing.

Boerenland

Nergens in Europa gaat de natuur zo hard achteruit als op het boerenland. De intensivering van de landbouw veroorzaakt een dramatische achteruitgang van soorten als patrijs, veldleeuwerik en kievit. Het Europees Landbouwbeleid heeft een belangrijke rol gespeeld in de intensivering van de landbouw en zou dat ook kunnen doen in het herstel van de natuur op het boerenland.

PvdA, Groen Links, D66 en Partij voor de Dieren geven ieder op eigen wijze aan dat het Europees landbouw beleid flink op de schop moet ten gunste van onder andere natuur en milieu. CDA en Christen Unie/SGP verzetten zich juist tegen vergroening van het Europees Landbouw Beleid.

Visserij

Om de zee-natuur te herstellen moet het aantal zee reservaten worden uitgebreid en er een duurzame visserij komen. Een visserij die niet meer vangt dan de natuurlijke aanwas en een visserij die ecosystemen niet kapot maakt.

Groen Links, D66 en Partij voor de Dieren stellen alle drie hier voor op te willen komen. PvdA en PVV besteden geen aandacht visserij. De andere partijen richten zich voor wat betreft het visserijbeleid vooral op innovatie, ruimte voor ondernemers en duurzaamheid,  maar pleiten bijvoorbeeld niet voor gesloten gebieden op zee.

Nederland

In Nederland trekt de overheid zich steeds meer terug uit de actieve natuurbescherming. Overheidsbeleid wordt met bezuinigde bedragen gedecentraliseerd naar de provincies. Burgers worden aangemoedigd meer zelf te doen  en de rijksoverheid richt zich vooral op wat van Brussel moet. Dat maakt een goede Europese natuurbescherming de komende jaren alleen nog maar belangrijker.