Navigatie overslaan
Alle berichten

Natuur de dupe van slecht landbouwbeleid

Geplaatst op 4 juli 2014

De vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is totaal mislukt. Liet eerder de staatssecretaris al de kans lopen om de invulling van ons landbouwbeleid natuur- en milieuvriendelijker te maken, de nekslag volgde gisteravond vanuit de Tweede Kamer. Daarmee ligt het nieuwe landbouwbeleid voor de komende zeven jaar vast. Vogelbescherming Nederland is geschokt dat er opnieuw geen rekening gehouden wordt met natuur in het landbouwbeleid, terwijl de vogelstand in het boerenland achteruit holt.

Gewassen zonder betekenis voor natuur

Gisteravond had de Tweede Kamer de mogelijkheid om het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in Nederland echt duurzaam te maken. De avond blonk echter uit in gemiste kansen; sterker nog de Tweede Kamer zwakt het beleid nog verder af.  Een Kamermeerderheid van CU, VVD, CDA, SGP en PVV zorgt er voor dat zones in landbouwgebieden bestemd voor natuur en milieu ook ingezaaid mogen worden met gewassen die geen enkele betekenis hebben voor de natuur

De landbouwsector in Nederland ontvangt jaarlijks bijna een miljard euro aan belastinggeld. Omdat de biodiversiteit op het platteland achteruit holt, zou het nieuwe landbouwbeleid maatregelen opnemen om die achteruitgang te stoppen en natuurvriendelijke maatregelen te stimuleren. Dertig procent van de subsidies aan boeren zou afhankelijk gemaakt worden van deze vergroeningsmaatregelen, was het plan.

Zo ver is het echter nooit gekomen. De maatregelen die in het nieuwe landbouwbeleid zijn opgenomen zijn op basis van vrijwilligheid en laten zoveel ruimte, dat het voor de vergroening en biodiversiteit niks zal uithalen. Gisteravond was er wel één lichtpuntje: de motie om vogelakkers op te nemen als onderdeel van de vergroening is door de Kamer aangenomen.

Gemiste kans voor vogels

Vogelbescherming spreekt van een gemiste kans voor de vogels. Soorten als de grutto (min 60%) en veldleeuwerik (min 95%) hollen al jaren in aantal achteruit, in heel Europa. Het is een trieste conclusie dat de groene kansen die het landbouwbeleid bood, niet gegrepen zijn om dit tij te keren. Opnieuw gaan grote sommen belastinggeld naar de landbouw zonder dat er de noodzakelijke maatregelen voor natuur, milieu en landschap tegenover staan. Vogelbescherming vindt het onbestaanbaar dat zo’n veertig jaar nadat de uitvinder van het Europees Landbouwbeleid Mansholt al waarschuwde voor de ecologische ramp die bij voortzetting van dit beleid zou plaats vinden, wordt voortgegaan op deze voor natuur en milieu doodlopende weg.