Navigatie overslaan
Putters / Shutterstock Alle berichten

Maak natuur tot verkiezingsthema

Geplaatst op 21 februari 2018

Oproep van Vogelbescherming: maak van natuur en vogels een belangrijk thema bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Gemeenten spelen vaak een grote rol als het gaat om kwaliteit van de natuur in Nederland. Denk aan het verschil tussen een natuurvriendelijke oever in het park met zingende kleine karekieten, of een strakke beschoeiing zonder rietkraag én zonder leven. Een bloemrijke berm vol insecten of een kaal gemaaide berm. Gif, of gifloos beheer van openbaar groen. Wel of geen voorzieningen voor holenbroeders in publieke gebouwen. Allemaal voorbeelden waar de gemeente en dus de gemeenteraad over gaat.

U bent aan zet

Of u in een vogelvriendelijke gemeente woont, daar gaat u uiteindelijk zelf over! Als er tenminste partijen zijn die zich voor groen en natuur in uw stad of dorp willen inzetten en als u weet welke partijen dat zijn. U kunt het opzoeken in de lokale partijprogramma’s, maar nog beter is het te vragen: op een lokaal verkiezingsdebat, via sociale media of gewoon in een mailtje naar de partijen. Dat alleen helpt. Hoe meer mensen laten blijken dat ze om natuur in hun omgeving geven, hoe hoger het op de agenda komt.

Door vragen te stellen, groeit de aandacht voor natuur en vogels. Zeker als de antwoorden van de partijen worden opgepikt door lokale media en verspreid via Facebook of Twitter. Vogelbescherming kan niet voor alle Nederlandse gemeenten de partijprogramma’s doorspitten. Daarom roepen we iedereen met een groen hart op om van vogels en natuur een belangrijk verkiezingsthema te maken.

Berm / Jip Louwe Kooijmans Berm / Jip Louwe Kooijmans

Vragen voor politieke partijen

  1. Hoe denkt uw partij erover om het inbouwen van nestgelegenheid voor vogels bij nieuwbouw en renovatie als norm te stellen?
  2. Wilt u partij verstening tegengaan door het groen in alle wijken te behouden en uit te breiden en door natuurvriendelijk ingerichte tuinen te stimuleren?
  3. Wat vindt uw partij ervan als er voor het groenbeheer uitsluitend maai- en snoeiwerk wordt uitgevoerd buiten het broedseizoen?
  4. Heeft uw partij een standpunt met betrekking tot het gebruik van pesticiden en herbiciden in het groenbeheer?
  5. Hoe denkt uw partij erover als bomen alleen gekapt worden bij ziekte van de boom of in geval van onveilige situaties?
  6. Worden bermen en groenstroken insect- en vogelvriendelijk ingericht als uw partij het voor het zeggen heeft? 
  7. Wat vindt uw partij ervan als oevers een natuurvriendelijke inrichting krijgen?

Mag je bomen snoeien tijdens broedseizoen?

Lees deze en veel meer vragen over vogels en de wet, bijvoorbeeld over jacht en schadebestrijding, vogels in gevangenschap en vogels in het broedseizoen.

Veelgestelde vragen

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws