Navigatie overslaan
Alle berichten

Living on the Edge na vier jaar afgerond

Geplaatst op 18 februari 2016

Het door de Nationale Postcode Loterij mogelijk gemaakte project Living on the Edge is na vier jaar succesvol afgerond. Vogelbescherming werkte samen met BirdLife International en partners uit de Afrikaanse landen aan het gemeenschappelijke belang van vogels en mensen.

Tussen 2011 en 2015 werd in veertien gebieden in vier Afrikaanse landen het landgebruik verduurzaamd, waardoor trekvogels een beter leefgebied kregen en de plattelandsbevolking een beter bestaan. Onderzoek leverde nieuwe wetenschappelijke inzichten op, internationale beleidsbeïnvloeding leidde tot een nieuw internationaal trekvogelverdrag en via tal van initiatieven werden problematiek én oplossingen bij een breed publiek onder de aandacht gebracht.

Een greep uit de resultaten:

  • Meer dan 150.000 bomen geplant
  • Meer dan 3.200 ha leefgebied hersteld
  • 5.115 efficiënte houtovens in gebruik
  • 11 nieuwe Local Conservation Groups opgericht
  • Een beter levensonderhoud voor zo’n 20.000 mensen

Wat kunt u doen?

Bent u geïnspireerd door deze fantastische resultaten en wilt u bijdragen aan het vervolg van dit project? Met uw gift helpt u de mensen én onze trekvogels in de Sahel.

Wilt u een grote gift doen voor de trekvogels en precies weten waar uw bijdrage terechtkomt? Neem voor persoonlijk overleg contact op met Sandra Peters (adviseur bijzondere giften), telefoon 06-1217 6257.