Navigatie overslaan
Kievit / Shutterstock Alle berichten

Laat uw stem horen voor de nieuwe Ledenraad!

Geplaatst op 30 april 2017

De Ledenraad van Vogelbescherming vertegenwoordigt alle leden. Elke voorjaar zijn er verkiezingen. Stemmen kan van 15 april tot 15 mei 2017. Laat uw stem niet verloren gaan!

Elke lente kunnen de leden van Vogelbescherming hun vertegenwoordigers kiezen voor de Ledenraad. Herkiesbare leden kunnen herkozen worden en nieuwe leden gekozen. Bent u lid? Dan kunt u hier stemmen. Met uw stem geeft u de Ledenraad mandaat om u te vertegenwoordigen.

De belangrijkste taken van de Ledenraad zijn het vaststellen van het meerjarenbeleid van de verenging en het controleren van het Bestuur en de Raad van Toezicht.

Om u een betere indruk te geven van wat de Ledenraad behelst vroegen we 3 Ledenraadsleden naar hun motivatie zich op deze manier in te zetten: Hans Blom, Karin Baakman en Jan Hermans. Deze week: Jan Hermans.

Waarom zet jij in voor de bescherming van vogels? “Vogels boeien mij door hun bouw en wijze van voortbewegen. Ze kunnen wegvliegen bij gevaar en zijn voor ons mensen vaak te horen of  zichtbaar. De vele gevaren – onder meer klimaatverandering – die het voortbestaan van meerdere vogelsoorten bedrei9en zijn voor mij reden me in te zetten voor de bescherming van vogels.”

Voor welke vogelsoort moet iets extra’s gebeuren vind jij? “Vooral weidevogels hebben het lastig. Daar zet ik me ook voor in. In het voorjaar afschermen van nesten van kieviten op boerenakkers, zodat de boer eromheen kan maaien, voorkomt een vroegtijdige dood van veel jonge kieviten. Het is dan elke keer een verassing of je een, twee, drie of soms vier eieren aantreft in een nest.”

Wat is jouw mooiste vogelervaring? “’s Morgens in alle vroegte in het voorjaar bij de start van een broedvogeltelling. Samen met mijn collega-teller willen we het hek openmaken van ons telgebied en komt daar op zijn of haar gemak een das aankuieren, die recht op ons af komt en op slechts enkele meters van ons verwijderd afslaat. Onze dag was geslaagd voordat we een vogel hadden gespot!”

Wat spreekt jou aan in de Ledenraad van Vogelbescherming? “De invloed die je kunt uitoefenen. Je kunt punten naar voren brengen tijdens reguliere vergaderingen. Maar commissies kunnen ook zelfstandig zaken oppakken, of als de commissie bepaalde expertise heeft denken we ook mee over onderwerpen of bereiden we standpunten van Vogelbescherming voor.”

Waarom zouden leden volgens jou moeten stemmen voor kandidaten voor de Ledenraad? “Er is echt wat te kiezen door een mooi aantal kandidaat-leden. Veel geledingen met diverse achtergronden. Ik zou het mooi vinden gezien de huidige samenstelling van de Ledenraad wanneer vooral jongeren en vrouwen de Ledenraad komen versterken.”

Laat je stem horen!

Nog geen lid van Vogelbescherming?

Voor 26 euro per jaar bent u dat al en krijgt u 5x per jaar een van de mooiste natuurtijdschriften van Nederland in de bus, boordevol nieuws, leuke columns en achtergronden over vogels kijken en vogels beschermen.

Lid worden