Navigatie overslaan
Bruine kiekendief / Shutterstock Alle berichten
Bruine kiekendief / Shutterstock Ellis Samsom

Door Ellis Samsom
Medewerker Vogelbescherming

Laat uw stem horen voor de nieuwe Ledenraad!

Geplaatst op 23 april 2017

De Ledenraad van Vogelbescherming vertegenwoordigt alle leden. Elke voorjaar zijn er verkiezingen. Stemmen kan van 15 april tot 15 mei 2017. Laat uw stem niet verloren gaan!

Elke lente kunnen de leden van Vogelbescherming hun vertegenwoordigers kiezen voor de Ledenraad. Herkiesbare leden kunnen herkozen worden en nieuwe leden gekozen. Bent u lid? Dan kunt u hier stemmen. Met uw stem geeft u de Ledenraad mandaat om u te vertegenwoordigen.

De belangrijkste taken van de Ledenraad zijn het vaststellen van het meerjarenbeleid van de verenging en het controleren van het Bestuur en de Raad van Toezicht.

Om u een betere indruk te geven van wat de Ledenraad behelst vroegen we 3 Ledenraadsleden naar hun motivatie zich op deze manier in te zetten: Hans Blom, Karin Baakman en Jan Hermans. Deze week: Hans Blom.

Waarom zet jij in voor de bescherming vogels? “Al van jongs af aan voel ik mij verbonden met de natuur en in het bijzonder het veenweidenlandschap. Weidevogels als de grutto, tureluur en wulp horen daar natuurlijk bij. Zij staan voor een gezond leefmilieu, waar het voor mens en dier goed toeven is.”

Wat heb je voor beroep? “Ik ben adviseur en (project-)manager op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid.” 

Je bent herkiesbaar voor de Ledenraad. Zet je je ook nog op andere manieren in? “In de winter tel ik grote zilverreigers – soms wel meer dan honderd – bij een slaapplaats achter mijn huis in de Meije-graslanden. In het voorjaar doe ik mee aan de broedvogeltellingen in de Nieuwkoopse Plassen met rietvogels als de kleine karekiet, de snor, sprinkhaanzanger en rietzanger. In de zomermaanden begeleid ik voor IVN excursies naar de purperreigerkolonie aan de Oude Vaart in Nieuwkoop met maar liefst 170 broedparen.”

Wat is jouw mooiste vogelervaring? “Eigenlijk vind ik elke vogel door zijn verenpracht en zang de moeite waard, maar de jonge purperreiger in mijn eigen tuin en de vliegende bruine kiekendief boven mijn terras springen eruit.”

Wat spreekt jou aan in de Ledenraad van Vogelbescherming? “De Ledenraad van Vogelbescherming is actief betrokken bij het wel en wee van de vogels en de organisatie. Er is ruimte voor een ieders inbreng en de diversiteit van de leden maakt de bijeenkomsten heel inspirerend.”

Waarom zouden leden volgens jou moeten stemmen voor kandidaten voor de Ledenraad?  “De basis van een vereniging zijn de leden. Het is belangrijk dat leden hun kennis en ervaring inbrengen en betrokken zijn bij belangrijke besluiten. Vogelbescherming geeft alle ruimte om mee te denken en mee te doen, dus laat je stem horen!

Nog geen lid van Vogelbescherming?

Voor 26 euro per jaar bent u dat al en krijgt u 5x per jaar een van de mooiste natuurtijdschriften van Nederland in de bus, boordevol nieuws, leuke columns en achtergronden over vogels kijken en vogels beschermen.

Lid worden