Navigatie overslaan
Visarend / Shutterstock Alle berichten

Laat uw stem horen en #protectwater

Geplaatst op 9 oktober 2018

We hebben allemaal schoon water nodig om te overleven. De visarend om vis te vangen en wij mensen om te drinken. Maar volgens de laatste wetenschappelijke onderzoeken is 60% van de EU-rivieren, -meren en -moerassen er beroerd aan toe. En dat dreigt nog erger worden. Er klinken geluiden dat lidstaten de wetgeving die de wateren moet beschermen namelijk willen verzwakken. Gezond en schoon water voor iedereen wordt zo onmogelijk in de Europese Unie. Samen moeten we ervoor zorgen dat dit niet gebeurt. Laat uw stem horen voor gezond en natuurrijk water!

Publieksraadpleging

De Europese Commissie geeft Europese burgers de kans om hun mening te geven over of de wet (de Kaderrichtlijn Water) nog voldoet. Vogelbescherming zet zich samen met meer dan 100 andere Europese natuurorganisaties in voor schoon water en wil voorkomen dat de Europa dit moment aangrijpt om de regels af te zwakken.

Want onze Europese wateren hebben de bescherming hard nodig! Gebruik uw invloed als Europese burger en laat weten hoe waardevol schone rivieren, meren en moerassen voor u zijn: een basisvoorwaarde voor een gezonde natuur voor vogels en mensen.

Als u het onderstaande formulier invult en verzendt krijgt de EU het duidelijke signaal dat schoon water van levensbelang is voor mens en dier!

IJsvogel / Hans Peeters IJsvogel / Hans Peeters

Kaderrichtlijn Water

Wat doet de Kaderrichtlijn Water? Deze richtlijn moet er voor zorgen dat al het oppervlakte- en grondwater in Europa uiterlijk in 2027 op orde is. Denk bijvoorbeeld aan het herstel van leefgebied voor vele diersoorten, het realiseren van vrijstromende rivieren om vissen vrije doorgang te bieden en het tegengaan van vervuiling.

Maar hoewel slechts 40% van de Europese wateren gezond is, nemen verschillende Europese landen geen serieuze actie om de status van de wateren te verbeteren. Vooral in Nederland, Duitsland en België, landen met een hoge bevolkingsdichtheid en intensieve landbouw is de staat van de meren en rivieren zorgwekkend. We leggen waterrijke gebieden al eeuwenlang droog voor landbouw, industrie en bewoning. De kwaliteit van riviernatuur is verslechterd door baggeren en vervuiling. Leefgebieden van vissen en vogels zijn vernietigd.

Niet alleen de natuur ondervindt negatieve gevolgen, ook wij krijgen steeds vaker te maken met overstroming en droogte en op langere termijn een slechtere waterkwaliteit.

Als de wet wordt afgezwakt, wordt dit alleen nog maar erger. Dat kunnen we niet laten gebeuren!

Laat de Europese Commissie nu weten dat we sterke wetgeving nodig hebben voor onze wateren en laat uw stem horen!