Navigatie overslaan
Kievit / Gerard Bos - Fotogalerij Alle berichten

Europarlement heeft niet te onderschatten rol in groene agenda

Geplaatst op 21 mei 2019

Vogelbescherming Nederland roept mensen nogmaals op om op 23 mei een groene keuze te maken bij de verkiezingen voor het Europarlement. Om een gezonde leefomgeving te kunnen nastreven waarin ook vogelsoorten als de veldleeuwerik en de grutto een toekomst hebben, is er een omslag nodig richting natuurinclusieve landbouw. De EU speelt daarin een sleutelrol.

Dankzij de EU wordt de natuur op ons continent beschermd door de robuuste Natura2000-wetgeving. Betere natuurwetgeving bestaat er niet op de wereld en dat is iets om te koesteren. En ja: de naleving kan beter, maar dankzij Europa blijven natuurgebieden wel verschoond van fabrieken en hotels.

Landbouwsubsidies via de EU

De EU is ook verantwoordelijk voor de toekenning van landbouwsubsidies: bijna 60 miljard euro wordt via Brussel verdeeld onder boeren. 700 miljoen euro komt terecht in Nederland. Bij de toekenning kijkt Europa niet naar de vraag of boerenbedrijven voldoende rekening houden met hun leefomgeving. Het geld is vooral bedoeld als inkomenssteun.

Met alle gevolgen van dien: schaalvergroting en bestrijdingsmiddelen hebben van grote delen van het boerenland een bijna steriele omgeving gemaakt. Dat heeft geleid tot een geweldige productie, maar de natuur betaalt de prijs. Kruidenrijk grasland en bloemrijke akkerranden zijn op veel plaatsen verdwenen en daarmee werden de gebieden schaars waar veel vogelsoorten broeden en hun jongen grootbrengen. De populaties  van onder meer de grutto en de veldleeuwerik bevinden zich al jaren in een vrije val. Zelfs een soort als de kievit heeft het tegenwoordig moeilijk, terwijl het daar juist lange tijd relatief goed mee ging.

114 euro 114 euro

114 euro per persoon

Omgerekend betaalt iedere inwoner van de EU 114 euro per jaar mee aan de landbouwsubsidie. Vogelbescherming indt dat Europeanen daar iets voor mogen terugverwachten. Subsidie verstrekken aan boeren? Prima! Maar alleen aan boeren die in harmonie met hun omgeving werken, trots zijn op de grutto’s op hun grasland of de houtwallen herstellen die patrijzen nodig hebben voor hun leefomgeving.

VN-onderzoek toont noodzaak van omslag

Dat straalt ook af op de ‘echte’ wildernis: natuurgebieden staan immers onder grotere druk wanneer ze eilanden vormen in een omgeving die verder is ingericht op winstmaximalisatie. Recente conclusies van een onderzoek in opdracht van de Verenigde Naties maakten op niet mis te verstane wijze duidelijk dat een snelle omslag noodzaak is: als we op dezelfde voet verder gaan, dreigen een miljoen plant en diersoorten uit te sterven en dat heeft ook grote gevolgen voor de mens.

Stem voor wat je lief hebt Stem voor wat je lief hebt

Er valt iets te kiezen

Gelukkig valt er iets te kiezen: verschillende politieke partijen willen zich in Europa inzetten voor een groenere koers. Vogelbescherming Nederland roept iedereen op om donderdag te stemmen voor de natuur. Want of je nu voor of tegen meer Europa bent: wie een gezonde leefomgeving wenst en die wil delen met vogels, vlinders en bloemen stemt voor de natuur. Laat het ook weten via de sociale media via de hashtag #ikstemvoordenatuur.

Vogelbescherming Nederland voert al het gehele jaar actie voor natuurinclusieve landbouw. Zo werd in de aanloop naar de provinciale verkiezingen gelobbyd voor regionaal maatwerk, omdat de ene provincie van belang is voor de grutto en de andere voor de patrijs. Vast staat echter dat alle boerenlandvogels baat hebben bij harde groene EU-voorwaarden voor de landbouw.

De plannen per partij op een rij

Mensen die willen weten welke plannen de verschillende politieke partijen hebben op het gebied van natuur en boerenland, kunnen dit PDF-bestand openen. Daarin staan de plannen en ambities van de twaalf grootste politieke partijen van Nederland op een rij.

Help de weidevogels

Grutto’s en andere weidevogels redden het niet langer in ons land. Ze hebben drassig weiland, insecten, kruiden en bloemen nodig om te overleven. Die rijke weides verdwijnen. Samen met boerenlandvogelboeren brengt Vogelbescherming de rijke weide terug.

Help mee en doneer

PARTRIDGE project

Lees hier alles over het internationale PARTRIDGE project. Bloemenblokken, keverbanken en patrijzenhagen zorgen ervoor dat akkervogels zoals de patrijs niet uitsterven in Europa.

lees meer