Navigatie overslaan
Veldleeuwerik / Shutterstock Alle berichten
Veldleeuwerik / Shutterstock Rene de Vos

Door René de Vos
Journalist en redacteur Vogels

Kunnen vogels je leven redden?

Geplaatst op 8 augustus 2022

Het is een veelbelovende titel op een prachtig omslag: 12 vogels die je leven redden. En de ondertitel belooft niet minder: Hoe je gelukkig kunt worden van de natuur. Volgens de achterflap van dit boek leert auteur Charlie Corbett je om je oren en ogen te openen en te ontdekken hoe de natuur je kan bevrijden.

De dood van zijn moeder is voor de dertiger Corbett een traumatische gebeurtenis. Maar als hij wanhopig van verdriet, ruggelings in regen-doorweekte kleren op een heuvel naar de grauwe lucht ligt te staren, is daar ineens het jubellied van de leeuwerik. En dat blijkt balsem op zijn gewonde ziel. Zo zijn er in de loop van enkele jaren méér gelukzalige ontmoetingen met vogels – elf meer om precies te zijn – en iedere keer verlossen die hem van somberheid en zwartkijkerij. Tot hij uiteindelijk definitief een ander mens is geworden, dat vrede heeft met de cyclus van geluk, ellende, geluk, ellende…

Je moet de inleiding van Corbett zelf goed gelezen hebben om niet in de valkuil van de euforische titel en ondertitel te vallen. Hij heeft geen recept voor het vinden van geluk. En evenmin zijn ‘zijn’ twaalf vogels universeel levensreddend. Wat Corbett met zijn boek wil laten zien is dat zijn verbintenis met de natuur, en de vogels in het bijzonder, hem een gelukkiger en tevredener mens heeft gemaakt. Hij gunt dat de lezer ook. “Mijn doel is je te helpen met het opnieuw tot stand brengen van een relatie met de natuur om je heen.”

Familieleven

Dat is wat vreemd geformuleerd, want hoezo ‘opnieuw’? Voor Corbett was het inderdaad een herontdekking van alles wat hij als boerenzoon spelenderwijs in zijn jeugd had geleerd. Maar dat zal voor de meeste lezers niet opgaan.

Die lezer moet zich, vóór hij zich in het boek stort, ook goed realiseren dat het merendeel van de tekst een beschrijving van het familieleven door de jaren heen behelst. Corbetts gelukkige jeugd, de pseudo-harmonie van een hecht gezin, de eigenzinnigheden van de leden en vooral de rol van de vader en de moeder. Na het trauma van de onverwachte dood van de moeder is dat wat Corbett voortdurend bezighoudt.

Maar dit terugblikken naar het verleden gaat gepaard met herinneringen aan grote en kleine belevenissen in de natuur en het besef dat hij die vanzelfsprekende binding helemaal kwijt is.

Tjiftjaf / Jelle de Jong Tjiftjaf / Jelle de Jong

Het Engelse boerenlandschap

Na die onverwachte ontmoeting met de leeuwerik gaat Corbett bewust op zoek naar méér van zulke ervaringen. Die heeft hij met achtereenvolgens de roodborst, winterkoning, zanglijster, goudvink, ekster, huismus, tjiftjaf, huiszwaluw, ijsvogel, wulp en kerkuil. Voor een Nederlands ingezetene niet allemaal om de hoek te vinden. Welke modale vogelliefhebber heeft de laatste vier van dit rijtje plus de goudvink mogen ervaren?

De verklaring voor Corbetts deels on-Nederlands lijstje ligt in het feit dat zijn jeugd zich afspeelde op een traditioneel Engels platteland, zonder grootschalige landbouw of intensieve veeteelt. En ook nu nog zijn grote delen van het Engelse boerenlandschap relatief rijk aan natuur en vogels. Wat niet wegneemt dat over het geheel genomen de vogelstand ook daar de afgelopen decennia schrikbarende klappen heeft moeten incasseren.

Naarmate de lezer in het boek vordert worden de natuurbeschrijvingen indringender en interessanter. “Ik ben geen vogeldeskundige”, schrijft Corbett tegen het einde. Dat is al te bescheiden gesteld. Maar je kunt hem inderdaad niet betrappen op veel nieuwe vogelfeiten. Wat niet erg is; het gaat erom of je je als lezer kunt laten inspireren.

En dat zou zo maar kunnen als je geïnteresseerd bent in drijfveren en gedrag van zowel mens als vogel. Of als je van romantische Engelse poëzie over (mens en) vogels houdt. Want daarmee is het boek rijk gelardeerd.

12 vogels die je leven redden

Hoe je gelukkig kunt worden van de natuur

 

Auteur: Charlie Corbett

Schitterend uitgevoerd in hardcover met bescherm-omslag. 

276 tekstpagina’s, inclusief een Vogelwijzer en een lijst met noten van de vertalers.

Uitgeverij Meulenhoff. Prijs Є 22,99.

Meer verhalen .... in Vogels

Vogels is het tijdschrift voor onze leden, met prachtige fotoreportages en opmerkelijke verhalen. Een scala aan groot en klein nieuws, over vogels, kijk- en excursietips en nog veel meer. Word lid en ontvang
Vogels 5x per jaar.

Lees meer

Vogelboeken en -gidsen

Ben je op zoek naar een goed boek over vogels of de natuur? Vogelbescherming heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod in onze winkel en onze webshop. 

Bestel en help de vogels