Navigatie overslaan
grutto / Buiten-Beeld - Hans Gebuis Alle berichten

Kamer stemt voor beter plan weidevogels

Geplaatst op 29 november 2016

De Tweede Kamer heeft gestemd over de toekomst van weidevogels. Een brede meerderheid stemde vóór een stevig nationaal plan voor de weidevogels. Ook een motie van de ChristenUnie voor betere bescherming van boerenlandvogels werd aangenomen.

Enkele weken geleden heeft Vogelbescherming laten weten een formele klacht over Nederland in te dienen in Brussel, vanwege het falende weidevogelbeleid. Dat verregaande middel lijkt een wake up call geweest te zijn: het moet nu eindelijk eens menens zijn voor de weidevogels.

PvdA en GroenLinks zijn het met Vogelbescherming eens dat boeren nu niet voldoende in de gelegenheid worden gesteld om op een natuurvriendelijker manier te boeren. Begin deze maand werd door staatssecretaris Martijn van Dam een plan gepresenteerd voor het toekomstige weidevogelbeleid. Dit plan was echter beneden de maat.

Vanmiddag is er met ruime meerderheid een motie van de Kamerleden Grashoff (GroenLinks) en Leenders (PvdA) aangenomen waarin zij voorstellen om veel verdergaande maatregelen te nemen. Dat is goed nieuws en een lichtpuntje voor de toekomst van de weidevogels.

Deze motie is een succes van de acties van Vogelbescherming. Vogelbescherming hoopt dat er nu beleid komt dat daadwerkelijk leidt tot herstel van de populaties grutto’s, kieviten en scholeksters. Een motie van Kamerlid Dik-Faber (ChristenUnie) voor betere bescherming van alle boerenlandvogels werd eveneens aangenomen. De motie vraagt staatsecretaris Van Dam om samen met de provincies extra geld te investeren in deze groep vogels.