Navigatie overslaan
Tapuit / Anco Euser Fotogalerij Alle berichten

Kabinet, grijp in

Geplaatst op 21 juni 2023

Nu het Landbouwakkoord van tafel is, roept Vogelbescherming samen met andere natuur- en milieuorganisaties het kabinet op - zo snel mogelijk - een eigen kabinetsplan uit te voeren om de natuur te herstellen, klimaatverandering te stoppen en boeren een echt duurzaam perspectief te geven. Het landbouwakkoord is definitief stukgelopen nadat de LTO er dinsdagavond laat uit stapte. De groene organisaties zijn bezorgd over de staat van natuur, klimaat, bodem en water.

Ook na zes maanden onderhandelen lukte het de betrokken partijen niet om met een gedegen stappenplan voor de Nederlandse landbouwtransitie te komen - bijna vier jaar na de uitspraak van de Raad van State, die de overheid dwingt de stikstofuitstoot terug te dringen om kwetsbare natuur te beschermen. Nu het Landbouwakkoord er niet meer zal komen, dreigt kostbare tijd verloren te gaan om de natuur te herstellen. Ook het zo broodnodige toekomstperspectief voor de landbouw blijft opnieuw uit.

Help de natuur én de boeren

Het sluiten van een landbouwakkoord leek een doel op zichzelf te zijn. Steeds nieuwe eisen werden gevolgd door nieuwe compromissen, die natuurherstel en het tegengaan van klimaatverandering zouden frustreren. Ondanks alle toezeggingen voor boeren is LTO uit de onderhandelingen gestapt.

Er is vooral veel kostbare tijd verstreken. Nu is actie van het kabinet nog harder nodig voor natuurherstel, voor de doelen op het gebied van water, bodem, klimaat, dierenwelzijn én om boeren snel een duurzaam toekomstperspectief te bieden. In het advies uit oktober 2022 was Johan Remkes heel helder: ontwikkel een kabinetsplan als een Landbouwakkoord niet haalbaar blijkt.

Tapuit / Agami - Daniele Occhiato Tapuit / Agami - Daniele Occhiato

Bijdrage van ketenpartijen nodig

Veel beleidsinstrumenten om de verandering te bewerkstelligen zijn nagenoeg klaar, zoals de aanpak van piekbelasting, de inzet van een grondbank, een omschakelfonds en landschapsgrond. Daarnaast moeten ketenpartijen, zoals banken en supermarkten, een dwingende en substantiële bijdrage leveren, vindt een Kamermeerderheid.

Beleidsopties zoals een transitiebelasting voor grote ketenpartijen worden momenteel uitgewerkt en de ACM heeft aangegeven dat er ruimte is voor duurzaamheidsafspraken tussen boeren en ketenpartijen. Sinds de uitspraak van de Raad van State in 2019 zijn stapels rapporten en plannen verschenen over hoe de stikstofcrisis op te lossen. De gezamenlijke natuurorganisaties roepen het kabinet daarom op om geen tijd meer te verliezen en het kabinetsplan zo snel mogelijk uit te voeren.

De natuur- en milieuorganisaties:

Milieudefensie, Greenpeace, Wereld Natuur Fonds, Soorten NL, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland.

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Alles over weidevogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over weidevogels.

Download factsheets