Navigatie overslaan
Visdief / Shutterstock Alle berichten

Illegale spieringvisserij op IJsselmeer en Markermeer dreigt

Geplaatst op 10 maart 2017

Vogelbescherming Nederland vreest net als de Provincies Friesland en Noord Holland dat er de komende dagen illegaal op spiering in het IJsselmeer en Markermeer gevist gaat worden. Vissers hebben hiervoor geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming, maar er zijn aanwijzingen dat er toch uitgevaren wordt. Spieringvisserij is een grote bedreiging voor visetende vogels als visdief en zwarte stern. Met beide vogelsoorten gaat het slecht in het IJsselmeergebied. De provincies Friesland en Noord-Holland hebben aangegeven door handhaving illegale visserij te willen voorkomen. Flevoland lijkt tot nu toe echter niet bereid om in het Markermeer handhavend op te treden.

Een viertal vissers heeft bij het ministerie van Economische Zaken een ontheffing aangevraagd op grond van de Visserijwet om de komende dagen op spiering te mogen vissen. Als deze ontheffing wordt verleend, zal Vogelbescherming daartegen waarschijnlijk bezwaar indienen. Om daadwerkelijk te mogen vissen is er echter een belangrijkere vergunning nodig in het kader van de Wet natuurbescherming. Deze moet afgegeven worden door de provincies. Deze vergunning krijgen de vissers niet. Voor deze vergunning moeten ze namelijk aantonen dat de visserij niet schadelijk is voor verschillende vogelsoorten die afhankelijk zijn van het IJsselmeergebied.

Visdief en zwarte stern

Met twee van die soorten, de visdief en de zwarte stern, gaat het zeer slecht in het IJsselmeer. Beide vogelsoorten eten kleine vis zoals spiering. Broedende visdieven hadden vorig jaar weer te kampen met zeer slechte broedresultaten. De zwarte stern gebruikt het IJsselmeer in het najaar tijdens de trek naar het zuiden. Al decennia gaan de aantallen van deze vogel achteruit. Afgelopen najaar werden er weer minder geteld dan de jaren daarvoor. Spieringvisserij zou in de ogen van Vogelbescherming ernstig negatieve gevolgen kunnen hebben voor in ieder geval visdief en zwarte stern en mogelijk ook voor andere visetende vogels.

Niet terug naar 2012

De huidige situatie doet denken aan maart 2012 toen vissers, ondanks een uitspraak van de Raad van State, uitvoeren om illegaal op spiering te vissen. Vogelbescherming is daarom blij met het besluit van de provincies Friesland en Noord-Holland om streng te handhaven. Deze provincies hebben tot het instellen van een preventieve dwangsombeschikking met hoge boetes voor de overtreders besloten.

Flevoland

Flevoland heeft deze stap nog niet genomen. Vogelbescherming rekent er op dat Flevoland alsnog bereid zal zijn het goede voorbeeld van Friesland te volgen. Zo niet, dan kan dat betekenen dat er straks wel in het Markermeer gevist wordt, zonder dat er wordt opgetreden. De opstelling van de provincie Flevoland zou onbegrijpelijk zijn omdat dezelfde provincie zich met de ontwikkeling van de Markerwadden juist inzet voor natuurherstel in het Markermeer. Vogelbescherming heeft er bij Gedeputeerde Staten van Flevoland op aan gedrongen het voorbeeld van Friesland alsnog te volgen.