Navigatie overslaan
Visarend / Shutterstock Alle berichten

IJsselmeerkust: sterker, mooier en natuurlijker

Geplaatst op 28 februari 2019

De Friese IJsselmeerkust versterken en mooier maken, dat is een wens van het Rijk en de Friese overheden. Een wens waar ze nu 17 miljoen voor uittrekken. Vogelbescherming heeft een wens die hier naadloos bij aansluit en nu ook voet aan de grond krijgt: een natuurlijker IJsselmeer met een grote verscheidenheid aan vissen en vogels.

Een natuurlijkere en mooiere Friese IJsselmeerkust – daar hebben diverse overheden geld voor over. De overeenkomst daarvoor werd onlangs getekend in Workum door minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), gedeputeerde De Rouwe (provincie Fryslân), wethouder Offinga (gemeente Súdwest-Fryslân) en wethouder Veltman (De Fryske Marren). Gezamenlijk trekken ze er nu bijna 17 miljoen voor uit.

Aanleiding voor de miljoeneninvestering is het voorkomen van verder afbrokkelen van de IJsselmeerkust. Het invoeren van een flexibel waterpeil zal hier geen verbetering in brengen, dus met de komst van het nieuwe peilbesluit voor het IJsselmeer is er geld uitgetrokken om deze gebieden aan te passen.

Ondertekenaars IJsselmeer overeenkomst Blijdschap bij alle betrokkenen over de koppeling van de projecten ‘Friese IJsselmeerkust’ en ‘Meer IJsselmeer’. Met VLNR Sander de Rouwe (Gedeputeerde provincie Fryslân), Germ van der Burg (It Fryske Gea), Leo Bruinzeel (Vogelbescherming), Cora van Nieuwenhuizen (minister van Infrastructuur en Waterstaat), Frans Veltman (Wethouder gemeente De Fryske Marren), Maarten Offinga (wethouder gemeente Súdwest- Fryslân). Ondertekenaars IJsselmeer overeenkomst

‘Meer IJsselmeer’

Vogelbescherming ontving eerder 1,7 miljoen van de Nationale Postcodeloterij voor het project ‘Meer IJsselmeer’, ook ter verbetering van de IJsselmeeroevers, maar daarnaast om twee gebieden aan te leggen waar jonge vis kan opgroeien (de baai van Tacozijl en de Mokkebank). Deze jonge vis gaat vervolgens naar het IJsselmeer en Markermeer en dat is goed voor de visstand. Die verbetering van de visstand is weer gunstig voor visetende vogels zoals visdieven, zwarte sterns, dwergmeeuwen, reuzensterns en vis- en zeearenden.

Beide projecten, ‘Friese IJsselmeerkust’ en ‘Meer IJsselmeer’, zijn nu aan elkaar gekoppeld, zodat het geld efficiënter wordt ingezet en de impact groter wordt. Vogelbescherming draagt zo nog meer bij aan kansen voor vogels en vissen.

Zo wordt het IJsselmeer natuurlijker

Het IJsselmeer is groot en de twee gebieden waar jonge vis kan opgroeien nog relatief klein, maar op deze manier wil Vogelbescherming andere partijen over de streep trekken om langs de gehele IJsselmeerkust dit soort gebieden aan te leggen. Zo wordt het IJsselmeer natuurlijker en krijgen we uiteindelijk ‘Meer IJsselmeer’. Dat heeft al effect; op diverse plaatsen in het IJsselmeergebied ontstaan plannen om natuurlijke landwaterovergangen te ontwikkelen.

Waarom Vogelbescherming zich inzet voor het IJsselmeer

De aanleg van de Afsluitdijk had natuurlijk zo zijn voordelen, anders was niemand eraan begonnen: meer veiligheid en de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Maar de aanleg veroorzaakte ook schade aan de natuur. Twee grote natuurgebieden – de Waddenzee en de Zuiderzee – werden plotsklaps van elkaar gescheiden. Daardoor liep de visstand in het IJsselmeer terug en werden routes voor trekvissen naar het Europese achterland geblokkeerd.

De kwaliteit van de natuur in het IJsselmeergebied is sindsdien sterk verslechterd. Van een  zeearm met getijde en stroming is het gebied door de komst van de afsluitdijk veranderd in een soort badkuip. Er is geen waterdynamiek meer en er zijn nauwelijks flauw oplopende en overstromende oevers. Bovendien is er vrijwel geen uitwisseling van vis en voedingsstoffen meer met de Friese en Noord-Hollandse boezemwateren en de Waddenzee. Hierdoor verdwijnen vis- en plantensoorten zonder dat er andere soorten voor terugkomen en daarmee verdwijnt voedsel voor vogels.

Op een aantal plekken vinden nu ‘herstelwerkzaamheden’ plaats, zoals met een vismigratierivier bij de Afsluitdijk. En de nieuwe eilanden van de Markerwadden bieden ruimte voor vogels met veel nieuwe oeverzones en rietvelden, net als het project ‘Meer IJsselmeer’.

Nationale Kijkerweek

Begin het buitenseizoen goed! Tijdens de Nationale Kijkerweek krijg je op alle optiek van ons eigen merk 10% korting. Leden van Vogelbescherming krijgen korting bovenop de ledenkorting. Hét moment om een verrekijker aan te schaffen.

Bekijk de aanbiedingen

Vogelboeken en -gidsen

Ben je op zoek naar een goed boek over vogels of de natuur? Vogelbescherming heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod in onze winkel en onze webshop. 

Bestel en help de vogels