Navigatie overslaan
Zomertortel / Shutterstock Alle berichten

Handhaaf het moratorium op de zomertorteljacht

Geplaatst op 15 juli 2022

De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) pleit er in Europees verband voor dat de jacht op onder meer zomertortels weer wordt toegestaan. Vogelbescherming vindt dat zeer prematuur en onbegrijpelijk.

De KNJV en het Europese verband van jagersorganisaties FACE willen dat het nog maar pas in 2021 (!) ingestelde moratorium op de zomertorteljacht nu al weer wordt opgeheven. Vogelbescherming vindt dat een zeer onwenselijk voorstel.

Vanwege internationaal bestaande zorgen over de zomertortel is in 2018 in Europa een internationaal actieplan vastgesteld. Met de uitvoering daarvan zijn we nog maar net begonnen. Het in 2021 ingestelde moratorium is er onderdeel van. De jagersorganisaties erkennen overigens ook de noodzaak om de jacht op zomertortels sterk te reduceren, maar vinden het huidige moratorium te rigide.

Quota?

Op dit moment wordt gewerkt aan een manier om – naar analogie van de bepaling van visquota in de visserijsector – te berekenen welk aantal zomertortels geschoten kan worden zonder de populatie in gevaar te brengen. Maar deze ‘tool’ is nog in ontwikkeling en vooralsnog omgeven met veel onzekerheden.

Daarom moet, onder verwijzing naar het voorzorgsprincipe, het moratorium op de zomertorteljacht voorlopig worden gehandhaafd. Niet voor niets hebben wetenschappers dit voorjaar vastgesteld dat niet is voldaan aan de condities waaronder de jacht op de zomertortel weer kan worden hervat. Gelukkig is de Europese Commissie het daar zeer mee eens!

Groei populatie nodig

Als wij in Nederland weer een toename willen merken van het moratorium op de jacht in Zuid-Europa, dan zal de Europese populatie gedurende een langere reeks van jaren (flink) moeten groeien. Zodat er sprake is van een populatiesurplus en vogels zich vanuit zuidelijk Europa weer in noordelijk Europa kunnen hervestigen. Hervatting van de jacht vertraagt dat proces aanzienlijk.

Prachtige vogels

Ten slotte: die zomertortels zijn prachtige vogels, berokkenen niemand schade en zijn het symbool van de liefde. En, ze zijn van ons allemaal! We vragen ons af met welk recht deze vogels bejaagd zouden mogen worden. Hun schoonheid en levenswijze zouden respect en verwondering af moeten dwingen in plaats van ze met honderdduizenden uit de lucht te knallen, zoals tot voor kort elk najaar gebeurde.

Meer weten over zomertortels?

Vogelbescherming zet zich – mede dankzij de hulp van onze leden en gulle gevers – in om de zomertortel voor Nederland te behouden. Volg het op onze website via deze link.

 

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Alles over akkervogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over akkervogels.

Download factsheets