Naar de website

Gezond riet voor de grote karekiet

Algemeen
€ 20
€ 32,50
€ 75
Anders, nl.
Minimum bedrag is € 3.
Met € 32,50 beschermen we 1 meter riet met een afrastering
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.