Naar de website

Gezond riet voor de grote karekiet

Algemeen
€ 20
€ 32,50
€ 75
Anders, nl.
Minimum bedrag is € 3.
Met € 32,50 beschermen we 1 meter riet met een afrastering
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.