Navigatie overslaan
Zwarte roodstaart / Shutterstock Alle berichten

Factsheets om stadsnatuur te verbeteren

Geplaatst op 25 oktober 2018

Stedelijke vernieuwingen en gebiedsontwikkelingen in de bebouwde kom zijn aan de orde van de dag. Mits goed uitgevoerd, kan dat samengaan met aandacht voor natuurbescherming. Vogelbescherming wil professionals in staat stellen om in een vroeg stadium van het planproces de stadsvogels te helpen. Daarvoor hebben we een nieuwe reeks factsheets ontwikkeld.

Vogelbescherming wil zowel particulieren als professionals zoveel mogelijk in staat stellen om stadsvogels te helpen. Zij  kunnen bijvoorbeeld neststenen toepasssen bij nieuwbouw en renovatie of multifunctioneel ruimtegebruik. Ook groene daken, groene gevels en halfbestrating vergroten de kwaliteit van de stad als leefgebied voor vogels – én voor mensen.

Afgelopen zomer presenteerden we de eerste factsheets over stadsvogels: gierzwaluw, huismus, huiszwaluw, oeverzwaluw, slechtvalk, spreeuw en zwarte roodstaart. Deze serie is inmiddels uitgebreid met factsheets over de volgende maatregelen of onderwerpen: bedrijventerreinen, bermen en groenstroken, na-isolatie, nieuwbouw, sportvelden en straatbomen. Iedereen die betrokken is bij stedelijke vernieuwingen en gebiedsontwikkelingen binnen de bebouwde kom, kan er zijn voordeel mee doen.

Download de factsheets online of vraag gratis een setje gedrukte exemplaren aan bij ons servicecentrum (zolang de voorraad strekt).

Tips voor inrichting van de tuin

Vogels maken graag gebruik van tuinen. Iedereen kan vogels daarbij helpen, ook als je een balkon hebt of een kleine stadstuin. Vogelbescherming heeft veel praktische tips om ook jouw tuin vogelvriendelijk te maken.

Lees meer

Checklist Vogelvriendelijk Bouwen

De Checklist Groen Bouwen biedt hulp bij effectief 'vergroenen'. We helpen iedereen op weg die zich bezig houdt met nieuwbouw, renovatie, projectontwikkeling of planvorming. Grote partijen, maar ook particulieren met een eigen huis.

Start de checklist