Navigatie overslaan
Grutto / Vincent Hodzelmans Alle berichten

Formatie: zorg voor structurele financiering Aanvalsplan Grutto

Geplaatst op 27 juli 2021

Voor het Aanvalsplan Grutto is het van groot belang dat er structureel 8 miljoen euro per jaar aan de LNV-begroting wordt toegevoegd, zodat het volledige plan om weidevogels te redden uitgevoerd kan worden.

De initiatiefnemers van het Aanvalsplan pleiten ervoor deze financiële zekerheid op te nemen in het Regeerakkoord. Die oproep doen Vogelbescherming en de andere initiatiefnemers in een brief aan de informateur en de Tweede Kamer. Dat is niet alleen van belang voor de weidevogels, maar ook voor de boeren die zich aan het plan committeren en behoefte hebben aan financiële zekerheid.

In het Aanvalsplan Grutto wordt voorgesteld om dertig aaneengesloten gebieden van duizend hectare aan te wijzen waar boeren en natuurbeheerders zich maximaal inzetten voor de weidevogels. Door het waterpeil te verhogen, later te maaien en te kiezen voor een bloemenrijk grasland. De boeren worden vergoed voor hun gederfde inkomsten.

Lange termijnfinanciering nog onzeker

Begin juli maakten minister Schouten (LNV) en de provincies bekend geld vrij te maken om het Aanvalsplan Grutto uit te voeren. Dat is prima nieuws, maar helaas zijn we er nog niet. Het Aanvalsplan Grutto kan alleen succesvol zijn als het gehele plan wordt uitgevoerd. Daar is nu nog geen sprake van, omdat de financiële zekerheid op de lange termijn nog niet is gewaarborgd.

Zowel de minister van LNV als de provincies willen voor de komende twee jaar vijf miljoen euro reserveren voor het Aanvalsplan Grutto. Door een verschuiving van geld in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU kan een bedrag van € 62,5 miljoen vrijgemaakt worden. Met dit bedrag kan dit najaar gestart worden met de uitvoering van het Aanvalsplan Grutto in een aantal belangrijke weidevogelgebieden.

Hoe de financiering van het plan in z’n geheel gerealiseerd wordt, blijft echter onzeker. Dat terwijl het succes van het Aanvalsplan Grutto hiervan afhankelijk is: met een half uitgevoerd plan zijn de weidevogels nauwelijks geholpen!

Structureel 8 miljoen euro op de LNV-begroting

Om het volledige Aanvalsplan Grutto uit te voeren is een structurele toevoeging aan de LNV-begroting van 8 miljoen euro per jaar noodzakelijk. Hiermee is de financiering van alle 34 gebieden uit het Aanvalsplan Grutto dan geregeld.

Financiering Aanvalsplan Grutto moet in Regeerakkoord

Door de financiële zekerheid van het Aanvalsplan Grutto in het Regeerakkoord te borgen, bieden we de betrokken melkveehouders langdurige de financiële zekerheid die zij nodig hebben om zich aan het plan te committeren. Dat is cruciaal, want het succesvol uitvoeren van het Aanvalsplan Grutto valt of staat met hun deelname. Daarom hebben de initiatiefnemers dit verzoek gedaan in een brief aan de informateur en de Tweede Kamer. Lukt dit, dan kunnen we écht werk maken van die langgekoesterde wens om de grutto en andere weidevogels te doen terugkeren in ons boerenland.

Grutto / Elwin van der Kolk Grutto / Elwin van der Kolk

Aanvalsplan Grutto

Het Aanvalsplan Grutto is een initiatief van Pieter Winsemius (oud-minister van VROM), Vogelbescherming Nederland, It Fryske Gea en de Friese Milieu Federatie (FMF). Het Aanvalsplan is met inbreng van zes weidevogelprovincies, landbouworganisaties, natuurorganisaties en wetenschappers opgesteld.

Help de weidevogels

Grutto’s en andere weidevogels redden het niet langer in ons land. Ze hebben drassig weiland, insecten, kruiden en bloemen nodig om te overleven. Die rijke weides verdwijnen. Samen met boerenlandvogelboeren brengt Vogelbescherming de rijke weide terug.

Help mee en doneer

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws