Navigatie overslaan
Alle berichten

EU haalt eigen doelen natuurbescherming niet

Geplaatst op 2 oktober 2015

Europa faalt bij het naleven van haar eigen natuurdoelstellingen. Dat blijkt uit het rapport dat de Europese Commissie vandaag publiceerde over de stand van zaken rond haar eigen biodiversiteitsdoelstellingen. De uitkomsten stemmen zeer somber: er is slechts een zeer kleine vooruitgang geboekt en met name in het landelijk gebied is het verlies aan biodiversiteit dramatisch. Europa slaagt er niet in de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen waardoor veel plant en diersoorten met uitsterven worden bedreigd.

De Europese Commissie heeft gekeken in hoeverre Europa op koers is het met het halen van haar eigen biodiversiteitsdoelstellingen. Kern van deze in 2011 vastgestelde doelstelling is dat de achteruitgang van de biodiversiteit in 2020 gestopt moet zijn. We zijn nu halverwege en het onderzoek concludeert dat er slechts mondjesmaat vooruitgang is geboekt, te weinig om het verlies aan natuur in Europa te kunnen stoppen. Met name de situatie in het landelijk gebied is schrijnend.

De bevindingen van de Europese Commissie komen overeen met het rapport dat BirdLife International in juni dit jaar uitbracht. BirdLife, de koepelorganisatie waar Vogelbescherming partner van is concludeerde daarin al de enorme achteruitgang van met name vogels in het boerenland.

Directeur Fred Wouters van Vogelbescherming: “Het rapport van de EU is schokkend. Waar ik grote moeite mee heb is dat het Europa  blijkbaar nog niet voldoende wakker schudt om actie te ondernemen. Het is nu tijd dat Europa het afgesproken beleid voor natuurbescherming gaat uitvoeren en het landbouwbeleid natuurvriendelijker maakt. Anders zal de teruggang van biodiversiteit in 2020 niet zijn gestopt. Ik roep de Nederlandse regering op zich daarvoor in te zetten, zeker tijdens het Nederlandse EU voorzitterschap de eerste helft van 2016.”

Stem voor natuur

Afgelopen zomer spraken meer dan een half miljoen Europeanen zich uit voor behoud en een goede uitvoering van de Europese natuurregels. De petitie van stemvoornatuur.nl, die Vogelbescherming samen met het WNF en Natuurmonumenten organiseerde, haalde in Nederland tienduizendenhandtekeningen op. Ook dit najaar zal Vogelbescherming de natuurwetgeving onder de aandacht blijven brengen.