Navigatie overslaan
Kievit / Shutterstock Alle berichten

Échte Amsterdamse kaas die weidevogels helpt

Geplaatst op 11 juli 2024

De Boeren van Amstel zetten zich in voor weidevogels op hun land. ‘Weidevogelvriendelijke’ melk en yoghurt is al te koop in Amsterdam en omstreken. Het idee is om binnenkort ook kaas op de markt brengen. “We geven de stad weer echte Amsterdamse kaas terug."

In de polders onder Amsterdam, in de Ronde Hoep en de Bovenkerkerpolder, gaat het relatief goed met weidevogels zoals grutto en kievit. Dat is mede te danken aan Boeren van Amstel. Dat werd in 2017 opgezet, in samenwerking met Vogelbescherming. De Boeren van Amstel werken onder strikte richtlijnen voor goed weidevogelbeheer. Zij hebben plasdras op hun land, maaien later of hebben kruidenrijk grasland waarin weidevogelkuikens insecten en schuilmogelijkheden kunnen vinden.

Grutto / Hans Peeters Grutto / Hans Peeters

Deel opbrengst bestemd voor vogels

Van elke liter verkochte melk gaat 2 eurocent naar het Weidevogelfonds. Die 2 cent betaalt de consument extra. Zo kon afgelopen jaren al 45.000 euro worden uitgekeerd aan de boeren. Van elke liter melk die gebruikt wordt om kaas te maken, zal ook weer 2 cent naar dit fonds gaan. Daarnaast zal van elke kilo kaas die verkocht wordt, 1 vierkante meter slootrand worden ingezaaid met streekeigen bloemen en kruiden.

Zelf ‘verzuivelen’

De boeren laten de melk verwerken in een fabriek bij Zaltbommel. De verkoop, marketing en distributie regelen ze zelf. Het zelf ‘verzuivelen’ van een deel van de melk geeft een extra geldstroom en dat is slim, vindt Edwin ter Hennepe van Vogelbescherming. “Zo ben je als boer niet alleen afhankelijk van subsidies voor weidevogelbeheer. Subsidies zijn bovendien meestal niet kostendekkend. En het percentage land dat er vogelvriendelijk mee kan worden onderhouden is beperkt. Er is een reële beloning nodig voor weidevogelbeheer. Daar kunnen ketenpartijen zoals FrieslandCampina en supermarkten, maar zeker ook consumenten aan bijdragen.”

Eerder is Boeren van Amstel tijdens corona failliet gegaan, doordat de verkoop van melk aan Amsterdamse horeca stil was komen te liggen. In 2021 maakte Boeren van Amstel een doorstart. Daarbij werd besloten om de melkproductie uit handen te geven. Een commercieel team regelt nu de verkoop, marketing en distributie.

Kievitkuiken / Arnold van Kreveld Kievitkuiken / Arnold van Kreveld

Amsterdamse cappuccino’s

Michel Penterman zit in dat commerciële team. “De melklijn loopt nu goed. Het overgrote deel van de winst komt uit de verkoop van melk voor Amsterdamse cappuccino’s. De zuivelpakken worden geleverd aan groothandels, liggen bij Landmarkt, Stadsmarkt en lokale supermarkten in de regio Amsterdam. Om nog steviger te staan, kwam daar vorig jaar het idee bij om kaas te maken. Er bleek al jaren geen echte Amsterdamse kaas meer op de markt te zijn, alle kaas komt nu uit Gouda of Edam.” De ‘Amsterdammer kaas’ die Boeren van Amstel op de markt wil brengen, is een jonge kaas.

Crowdfunding

Met crowdfunding wordt startkapitaal gegenereerd om het risico voor het bedrijf te verminderen. Donateurs kopen met hun bijdrage de kaas in de voorverkoop, zodat de coöperatie een voorraad van 750 stukken kaas kan maken. Op dit moment is 72% van het streefbedrag behaald. Mocht het eindbedrag niet worden behaald, dan krijgt iedereen zijn geld terug. Doneren kan vanaf 25 euro. Daarvoor krijg je niet alleen een stuk kaas, maar wordt ook een stuk oever met gebiedseigen bloemen en kruiden ingezaaid.

Wil je ook bijdragen aan het succes van de Boeren van Amstel? Kijk dan op crowdaboutnow.nl/campagnes/Amsterdammer.

Alles over weidevogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over weidevogels.

Download factsheets

Help de weidevogels

Grutto’s en andere weidevogels redden het niet langer in ons land. Ze hebben drassig weiland, insecten, kruiden en bloemen nodig om te overleven. Die rijke weides verdwijnen. Samen met boerenlandvogelboeren brengt Vogelbescherming de rijke weide terug.

Help mee en doneer