Navigatie overslaan
Alle berichten

Drielanden-blok tegen mediterrane vogeljacht

Geplaatst op 10 april 2014

Een heel enkele uitzondering daargelaten is het in de Europese Unie verboden om vogels te schieten. Daar hebben we de Vogelrichtlijn voor. Een aantal landen rond de Middellandse Zee trekt zich echter weinig of niks aan van die wet. Op nationaal niveau – zoals in het beruchte Malta – of op lokaal niveau, zoals in Spanje, Italië en Griekenland, wordt openlijk en brutaal de hand gelicht met Europese wetgeving.

Het ontduiken van de wet kost miljoenen trekvogels – tweemaal per jaar op reis tussen Europa en Afrika – het leven. Vanwege klimaatverandering en hindernissen op de trekroutes hebben veel soorten het toch al heel zwaar. Een groeiend aantal soorten raakt in de gevarenzone wat hun voortbestaan betreft.

De tegenaanval

De drie mediterrane BirdLife Partners zijn in de tegenaanval gegaan. Het Life+ project ‘Safe Heaven for wild Birds’ wil de mentaliteit in beruchte regio’s van West-Griekenland, Sardinië en Zuidoost-Spanje omturnen. Tegelijkertijd loopt de campagne ‘Leaving is Living’; daarmee spreken ze scholen, media en lokale politiek aan. Nationale publieke bekendheden zoals zangers, acteurs en schrijvers ondersteunen de campagne.

BirdLife

Het project van de drie Partners maakt deel uit van een beschermingsprogramma voor trekvogels tussen Europa, Azië en Afrika van BirdLife. Vogelbescherming is initiatiefnemer van dat programma en heeft er met twee leden zitting in. Begin mei heeft Vogelbescherming een gesprek met de BirdLife Partner Lipu uit Italië over hoe er meer steun vanuit ‘het noorden’ kan komen voor de anti-jachtprojecten.