Navigatie overslaan
Huiszwaluw / Ruud van Beusekom Alle berichten

De twaalf beste plekken om huiszwaluwen te kijken

Geplaatst op 7 mei 2018

Vanaf april komen de huiszwaluwen terug in Nederland. Na een lange tocht vanuit hun overwinteringsgebieden in Afrika zoeken ze hun nesten bij ons weer op. Ze vliegen af en aan met modder, ondertussen gezellig kwebbelend met hun prrrrrt-roepje. Als de zwaluwen terug zijn is het voorjaar echt begonnen. Geniet ook van huiszwaluwen bij u in de buurt. Een aantal huiszwaluw-kolonies zijn gemakkelijk te bekijken vanaf de openbare weg. In dit artikel geeft Vogelbescherming u de beste kijktips voor huiszwaluwen.
Logo Jaar van de huiszwaluw Logo Jaar van de huiszwaluw

2018: Jaar van de Huiszwaluw

Dit jaar is het Jaar van de Huiszwaluw. Vogelbescherming Nederland en SOVON Vogelonderzoek Nederland hebben 2018 uitgeroepen tot Jaar van de Huiszwaluw omdat hun aantallen jarenlang daalden. Recent is er een lichte opleving. We willen graag weten hoe dat komt, zodat we onze huiszwaluwen beter kunnen helpen. Ook willen we deze prachtige en gezellige vogels graag zoveel mogelijk onder de aandacht brengen.

De beste kijktips

Hieronder vindt u een lijst met kolonies, voor iedere provincie één. Het zijn allemaal kolonies die vanaf de openbare weg te zien zijn, dus niet aan particuliere huizen. De kolonies zijn niet altijd van heel dichtbij te zien, maar de vogels zijn hier in het broedseizoen van mei t/m augustus vaak aanwezig, vooral bij goed weer.

De aantallen nesten zijn zo actueel mogelijk (tellingen uit broedseizoen 2017).

We wensen u veel vogelkijkplezier! Hou u bij het kijken naar vogels altijd aan de gedragscode vogels kijken van Vogelbescherming Nederland.