Navigatie overslaan
Vogels kijken / Shutterstock

Gedragscode vogels kijken en fotograferen

Vogels kijken is een geweldige hobby. Sommige vogelliefhebbers gaan er actief op uit om vogels te kijken of te fotograferen, voor anderen zijn vogels een zeer prettige bijkomstigheid terwijl ze wandelen in de natuur. Op wat voor manier iemand ook van vogels geniet, het is goed om er bewust mee om te gaan. Vogelbescherming hanteert de volgende gedragscode voor het kijken naar vogels en het fotograferen van in het wild levende vogels:
  1. Het belang van de vogels staat altijd voorop. Verstoor de vogels en hun leefgebied niet. Bedenk dat een in het wild levende vogel het beste kan worden bekeken en gefotografeerd als deze zich op zijn gemak voelt. Ga niet dichterbij dan anderen en doe liever een stapje terug dan een stap naar voren. Vogels reageren op verschillende manieren op mensen, afhankelijk van de vogelsoort, de plek en het jaargetijde. Een praktische vuistregel is: als een vogel alert om zich heen kijkt, herhaalde alarmgeluiden maakt of langzaam van je wegloopt, dan ben je te dichtbij. Als een vogel wegvliegt, zag de vogel geen andere opties meer om voor jou als ‘indringer’ te vluchten. Wees extra oplettend in het voorjaar en verstoor geen broedende vogels. Heb je een zeldzame soort gezien? Hang het niet aan de grote klok.Bij (potentiële) broedvogels en/of in kwetsbare natuurgebieden is het zelfs beter het niet te delen. Houd bij het delen van informatie ook altijd het belang van de vogel in het oog. Lees meer over verstoring bij vogels
  2. Wees een ambassadeur voor de vogels en voor vogelaars. Geef uitleg aan geïnteresseerden en help andere vogelaars, vooral beginners. Zie je iets wat niet door de beugel kan? Spreek mensen er op een constructieve manier op aan; vaak zijn ze meer onwetend dan onwelwillend.
  3. Houd je aan geldende wetten en regelgeving, de Wet natuurbescherming in het bijzonder. Dat betekent onder meer: verstoor geen in het wild levende vogels (dit is strafbaar), betreed privéterreinen niet tenzij je uitdrukkelijke toestemming hebt en houd je aan de voorschriften en regels van terreineigenaren en -beheerders.
  4. Vogelfotografen lokken vogels soms om ze dichterbij te kunnen fotograferen. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar zorg ervoor dat het geen directe risico’s met zich meebrengt voor de vogels. In het broedseizoen is het lokken van vogels - vooral met geluid - sowieso uit den boze, want het kan voor nodeloze verstoring zorgen.
Vogels digitaal blok Vogels digitaal blok

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks de beste artikelen van deze site via email. Tuintips, mooie vogels, columns, nieuws over Vogelbescherming en vogels beschermen.

Meld je aan voor Vogels digitaal.