Navigatie overslaan
Tapuit / Shutterstock Alle berichten

De natuur red je niet met extra geld alleen

Geplaatst op 11 december 2019

De natuur red je niet alleen met extra geld: een deugdelijke bescherming en een natuurinclusieve landbouw zijn cruciale voorwaarden voor herstel van de biodiversiteit in Nederland. Die bescherming wordt geweld aangedaan door de Spoedwet Stikstof, omdat er in wordt beknibbeld op de regels in en rond Natura-2000 gebieden. Een investering in natuurherstel dient gecombineerd te worden met een drastische vermindering van de stikstof uitstoot, anders blijft het dweilen met de kraan open. Dat bereik je alleen door heldere stappen in de landbouwtransitie te gaan zetten.

Met die boodschap schuift Vogelbescherming Nederland via directeur Fred Wouters aan bij de Catshuisbijeenkomst die premier Rutte en minister Schouten organiseren met natuur- en milieuorganisaties. De groene clubs willen het kabinet overtuigen van de noodzaak om werk te maken van natuurherstel. En te sturen op een economie die daarmee in balans is.

Biodiversiteitscrisis

Intussen verkeert Nederland in een biodiversiteitscrisis: insecten verdwijnen, boerenlandvogels hollen achteruit en de vogels van open duin- en heidegebieden zien hun leefgebied verdwijnen. Zo hangt de tapuit met nog slechts 300 broedparen aan een zijden draad. Die zijden draad heet het Natura2000-netwerk. De wettelijke bescherming van natuur verzwakken is het paard achter de wagen spannen, en is beslist geen oplossing voor de problematiek. Natuurherstel is dat wél.

Extra geld voor natuurgebieden is hard nodig, maar daarmee keren we nog niet de vrije val van insecten en boerenlandvogels. Onze landbouw moet de transitie maken van maximale productiecapaciteit voor de wereldmarkt naar een duurzame, natuurinclusieve productie en een gezonde leefomgeving. Het kabinet moet daar nú het voortouw in nemen.

Tijd voor verandering

Nederland heeft jarenlang uit de pas gelopen: qua biodiversiteit doet ons land het in Europees verband als een van de slechtste en met onze stikstofuitstoot hebben we twijfelachtige eer voorop te lopen. Hoog tijd voor verandering en leiderschap!

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws

Gratis posters bedreigde vogels

Twee posters met prachtige tekeningen van Elwin van der Kolk. Je krijgt een poster met bedreigde Nederlandse broedvogels én een met de doortrekkers en wintergasten die ons land aandoen.

Vraag gratis pdf aan!