Navigatie overslaan
Brilduiker / Agami Alle berichten

De immer schichtige brilduiker

Geplaatst op 3 juni 2016

Op de wat grotere, zoete wateren vind je ook deze winter weer brilduikers. Een duikeend die altijd wat verder van de kant te vinden is dan de kuifeend en de tafeleend. Schichtig maar schitterend, man zowél als vrouw.

In hun broedgebieden gedragen ze zich als bosvogels. Ze jakkeren gelijk sperwers tussen de bomen en ze leggen hun eieren in boomholtes. Maar als overwinteraars bij ons, gedragen ze zich geheel anders.
Brilduikers zoeken, in tegenstelling tot kuifeenden, uitsluitend overdag voedsel. Daarbij verdwijnt soms de hele groep tegelijk onder water. Ze leven van verschillende bodemdieren, zoals zoetwatermosseltjes en kreeftachtigen.

Het zijn best schuwe dieren; als er binnen 500 meter een bootje verschijnt, vliegen ze al op. Dat is verstandig, want in veel landen wordt er nog op de brilduiker gejaagd. Opvallend is dat de vleugels van het mannetje een helder ‘bel-geluid’ maken. De Duitsers noemen onze brilduiker daarom Schell-ente.