Navigatie overslaan
Scholekster / Buiten-Beeld - Ruurd-Jelle van der Leij Alle berichten
Scholekster / Buiten-Beeld - Ruurd-Jelle van der Leij

Campagne Melk van de Rijke Weide

Geplaatst op 21 maart 2016

Boeren die veel doen om de grutto en andere weidevogels te redden moeten hiervoor extra beloond worden door een kleine meerprijs op de melk. Daarom start Vogelbescherming Nederland vandaag de campagne: Melk van de Rijke Weide. Supermarkten worden opgeroepen er voor te zorgen dat er melk in het schap komt van bedrijven die zich extra inzetten voor weidevogels en natuur. Via de site www.redderijkeweide.nl kan iedereen een kaartje aan de supermarkt sturen met deze oproep.

In principe kan elke melkveehouder zijn melkproductie uitstekend combineren met goed weidevogelbeheer. Door een deel van het land nat te houden, wilde kruiden en bloemen te laten staan, minder te bemesten en laat te maaien kunnen de weidevogels er veilig broeden. De kuikens vinden in de bloemrijke weide volop voedsel om op te groeien en uit te vliegen. Voor de boer betekent dit wel dat hij een iets lagere melkopbrengst heeft – daarom moet hij een hogere vergoeding ontvangen voor de melk van de rijke weide die hij levert. Het is de supermarkt die er uiteindelijk voor kan zorgen dat die hogere vergoeding er komt. En zo kan de supermarkt helpen de weidevogels te beschermen.

Grutto / Buiten-Beeld - Luc Hoogenstein Grutto / Buiten-Beeld - Luc Hoogenstein

‘Melk van de rijke weide’ komt van boeren die goed zorgen voor de weidevogels die broeden in hun bloemrijke weide. Er is op dit moment geen melk te koop die met zekerheid komt van boeren die zich hiervoor inspannen. Op reguliere melkveebedrijven is tegenwoordig vrijwel geen plaats meer voor weidevogels als grutto, tureluur en kievit. Daardoor dreigen deze vogels te verdwijnen uit ons landschap. Steeds meer consumenten willen bij het boodschappen doen rekening houden met natuur en landschap, en zouden graag melk kopen afkomstig van weidevogelboeren. Maar hun melk verdwijnt nog steeds in de grote stroom reguliere melk. Daarom roept Vogelbescherming de supermarkten op om dit probleem te helpen oplossen. Want een groot deel van de consumenten wil wel iets extra betalen, weidevogelboeren kunnen produceren: de ontbrekende schakel ligt bij de supermarkt en de zuivelketen!

Help mee en stuur een kaartje aan Junbo en AH

Consumenten kunnen op de website www.redderijkeweide.nl een kaartje sturen naar de supermarkt en vragen of die melk van de rijke weide wil verkopen. Vogelbescherming hoopt dat 10.000 mensen mee gaan doen met de campagne.