Navigatie overslaan
Grutto / Hans Peeters Alle berichten

Breed ondersteund Aanvalsplan Grutto dreigt te stranden

Geplaatst op 22 juni 2021

Het Aanvalsplan Grutto dat door provincies, de Tweede Kamer en minister Carola Schouten van LNV in november vorig jaar zo hoopvol werd omarmd, dreigt nu te mislukken door het uitblijven van een besluit over de financiering ervan. Voor de petitie 'Red de Grutto' haalden de opstellers van het plan, waaronder Pieter Winsemius, Vogelbescherming, It Fryske Gea en de Friese Milieufederatie, de afgelopen maanden 86.000 handtekeningen op.

In de Tweede Kamer werden twee moties aangenomen die de minister opriepen het plan uit te voeren. Maar een besluit over de financiering is er nog steeds niet. Aanstaande woensdag spreekt de Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met de minister. Initiatiefnemer van het Aanvalsplan Grutto, oud-minister Pieter Winsemius, roept in een brief op tot daadkracht.

Financiering loopt spaak

Financiering voor de uitvoering van het plan lijkt nu het struikelblok te zijn. Het bestuurlijk overleg over de financiering tussen de minister van LNV en de provincies – die het natuurbeheer uitvoeren – heeft na zeven maanden nog niet tot resultaat geleid. Pieter Winsemius schreef namens de initiatiefnemers een stevige brief aan de Kamercommissie voor LNV. Hierin schrijft hij 'buitengewoon teleurgesteld' te zijn dat 'niet tot concrete besluitvorming' is gekomen.

Van 120.000 naar 30.000 paar

Het gaat slecht met de grutto, onze nationale vogel verdwijnt in rap tempo uit ons land. Waren er in 1970 nog 120.000 paar van deze weidevogel, nu zijn er minder dan 30.000 over en de achteruitgang gaat onverminderd door. Nederland heeft een grote internationale verantwoordelijkheid voor de grutto: meer dan 80% van Europese populatie broedt in ons land. De grutto staat bovendien symbool voor andere weidevogels zoals scholekster en kievit, soorten die eveneens achteruit gaan.

In het Aanvalsplan Grutto wordt voorgesteld om dertig aaneengesloten gebieden van duizend hectare aan te wijzen waar boeren en natuurbeheerder zich maximaal inzetten voor de weidevogels. Door het waterpeil te verhogen, later te maaien en te kiezen voor een bloemenrijk grasland. De boeren worden vergoed voor hun gederfde inkomsten.

Brief naar formateur

Omdat de provincies en Rijk nog niet in beweging komen, heeft Winsemius namens de opstellers van het Aanvalsplan ook informateur Mariëtte Hamer aangeschreven. In zijn brief schrijft hij: “De tijd dringt: de grutto – en ook andere weidevogels – kan geen uitstel lijden. Iedereen is vóór en de warme gevoelens zijn ongetwijfeld oprecht, maar we spelen voor het echie.”

Meer weten

 

Alles over weidevogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over weidevogels.

Download factsheets

Netwerk boerenlandvogelboeren

Vogelbescherming heeft een netwerk van enthousiaste boerenlandvogelboeren. We delen kennis met elkaar en we ondersteunen de boeren op verschillende manieren. Er is vast een boerenlandvogelboer bij jou in de buurt!

Vind een boer