Navigatie overslaan
Gierzwaluw / Shutterstock Alle berichten

Beleef de Lente op historische locatie

Geplaatst op 28 april 2022

Beleef de Lente is neergestreken op een historische locatie. De camera staat online bij een paartje gierzwaluwen op kasteel Waardenburg in de Betuwe, met recht een historische plek. Al van oudsher spreken omwonenden van grote aantallen gierzwaluwen die elke zomer weer rond het kasteel vliegen en op allerlei plaatsen onder de pannen duiken.

Koningsdagvogel op stand

Traditiegetrouw keren de eerste gierzwaluwen in de laatste week van april terug uit hun winterverblijven in Afrika. Vogelaars noemden ze Koninginnedagvogels, omdat ze vaak hun eerste gierzwaluw van het jaar op 30 april zagen. Inmiddels kun je de gierzwaluw wel Koningsdagvogel noemen, want steeds vaker worden ze al op 27 april gezien.

Een aantal van die pas teruggekeerde gierzwaluwen gaat op stand wonen, namelijk in de broedkolonie op kasteel Waardenburg. Dit 17e eeuwse kasteel maakt deel uit van het prachtig gelegen Betuwse landgoed Waardenburg en Neerijnen.

Broedkolonie

In 2007 startte Geldersch Landschap en Kasteelen, dat eigenaar is van het landgoed, met de grote restauratie van het kasteel. Daarbij werden de dakpannen vervangen door leien en werden 121 speciaal ontworpen nestplaatsen voor gierzwaluwen aangelegd, die al snel bezet werden. Na de restauratie wordt de broedkolonie sinds 2009 jaarlijks systematisch gemonitord. De kolonie vertoont sindsdien een lichte maar continue groei. 

Alles in de lucht

Als alles goed gaat met het paar dat voor de camera van Beleef de Lente verschijnt, mogen we in de laatste week van mei twee of drie eieren verwachten. Een week of drie later komen die uit. Hun ouders kunnen dan aan de bak om vliegende insecten te vangen. Voor hun jongen verzamelen ze tot wel enkele honderden insecten per keer in een voedselbal, die vervolgens aan de jongen wordt gevoerd. Het zal ongetwijfeld unieke beelden opleveren van deze vogels, die als ze niet op hun nest zitten werkelijk alles in de lucht doen, zelfs slapen en paren.

Gierzwaluw / Shutterstock Gierzwaluw / Shutterstock

Nóg een nieuwe soort

Met de Gelderse gierzwaluw hebben we alweer de dertiende soort van dit jaar in beeld bij Beleef de Lente. Eind februari zette Vogelbescherming de camera’s weer aan. Sindsdien hebben al honderdduizenden mensen meegekeken bij onder meer visarenden, zeearenden en kieviten. En op zeer korte termijn hopen we de lens ook te kunnen richten op soort nummer 14 van dit seizoen.

De gekraagde roodstaarten zijn ook weer terug uit Afrika. Hopelijk kiest een koppeltje een plekje voor onze camera’s. Des te meer reden om de site scherp in de gaten te houden!

1,7 miljoen unieke bezoekers

Vorig jaar trok Beleef de Lente ruim 1,7 miljoen unieke bezoekers. Een groot deel daarvan keek wekelijks, een deel zelfs dagelijks. Met Beleef de Lente brengt Vogelbescherming het leven van de vogels in het broedseizoen letterlijk in de huiskamers van de mensen. Zo wil de organisatie laten zien hoe bijzonder vogels zijn en dat bescherming noodzakelijk is.

Beleef de Lente

De camera’s van Beleef de Lente zijn vanaf begin maart tot eind juli aan bij verschillende vogelsoorten zoals de visarend, oehoe, steenuil, ooievaar, bosuil en nog veel meer.

Kijk de clipjes en lees de blogs

Online vogelgids

Ontdek meer dan driehonderd vogelsoorten in één online vogelgids met: vogelgeluiden, tekeningen, foto's, vogelaantallen en meer. In de online vogelgids van Vogelbescherming vind je vogels die in Nederland voorkomen.  

naar de vogelgids