Navigatie overslaan
Weidevogels / Jelle de Jong Alle berichten

Advertentie FrieslandCampina misleidt

Geplaatst op 17 december 2021

Afgelopen week verschenen er in de media verschillende advertenties van FrieslandCampina met als claim dat hun boeren een cruciale rol spelen in behoud en herstel van de biodiversiteit in Nederland. Een misleidende reclame, vindt Vogelbescherming Nederland. De groep boeren die rekening houdt met de natuur is te klein om de natuur op het platteland te kunnen herstellen.

Het klopt dat er een groep boeren is die zich keihard inzet voor de natuur op hun land. En in verschillende projecten werkt Vogelbescherming ook met een deel van deze boeren samen. Daar zitten zeker ook FrieslandCampina boeren bij.

Maar het gaat helaas nog om een veel te kleine groep boeren om op voldoende schaal en met de juiste maatregelen de natuur te herstellen. Het is niet voor niks dat de biodiversiteit in het agrarisch deel van ons land in zo’n deplorabele staat verkeert. De achteruitgang van boerenlandvogels zoals de grutto, de kievit en de veldleeuwerik gaat nog altijd gestaag door.

Veel natuur verdwenen

Die achteruitgang is vooral een gevolg van de intensieve landbouw, ook van de melkveehouderij. Het wringt dat juist FrieslandCampina heeft geprofiteerd van deze intensivering van de melkveehouderij, waardoor veel natuur in het agrarisch gebied verdwenen is. Dus om te stellen dat de boeren van FrieslandCampina een cruciale rol in behoud en herstel van de biodiversiteit spelen is misleidend.

Dat is misschien een onwelgevallige waarheid, maar dat mag geen reden zijn die te negeren. Als FrieslandCampina echt van betekenis wil zijn voor de biodiversiteit, zouden ze al hun boeren in staat moeten stellen zich optimaal voor de natuur op hun land in te zetten.

Dan kunnen we pas echt op voldoende schaal de biodiversiteit in het landelijk gebied gaan herstellen, zodat typische boerenlandvogels als grutto en kievit ook voor de toekomstige generaties behouden blijven.

Netwerk boerenlandvogelboeren

Vogelbescherming heeft een netwerk van enthousiaste boerenlandvogelboeren. We delen kennis met elkaar en we ondersteunen de boeren op verschillende manieren. Er is vast een boerenlandvogelboer bij jou in de buurt!

Vind een boer

Netwerk boerenlandvogelboeren

Vogelbescherming heeft een netwerk van enthousiaste boerenlandvogelboeren. We delen kennis met elkaar en we ondersteunen de boeren op verschillende manieren. Er is vast een boerenlandvogelboer bij jou in de buurt!

Vind een boer