Navigatie overslaan
Grutto met jong / Jelle de Jong Alle berichten

2019 opnieuw een slecht broedseizoen voor de grutto

Geplaatst op 22 november 2019

De stand van onze nationale vogel, de grutto, blijft jaar na jaar achteruitgaan. Sinds 1990 is de gruttopopulatie met maar liefst 2/3 geslonken. Vogelbescherming Nederland heeft aan alle provincies een brandbrief gestuurd om met effectieve maatregelen te komen om de achteruitgang te stoppen.

Afgelopen broedseizoen zijn er ongeveer 9000 jonge grutto’s vliegvlug geworden in Nederland. De meeste, zo’n 5400, werden groot in Friesland en circa 3600 in de rest van Nederland. Om de sterfte van oude vogels te compenseren, zouden er echter circa 13.000 vliegvlugge jongen moeten zijn. Het betere broedresultaat in Friesland is waarschijnlijk vooral te danken aan de hoge veldmuizenstand. Hierdoor aten predatoren vermoedelijk meer muizen en minder eieren en kuikens van weidevogels.

Brandbrief: grutto blijft achteruit gaan

Dit jaar werden voor de 8e keer op rij landelijke jongentellingen uitgevoerd. Het betreft een samenwerkingsproject van Vogelbescherming Nederland, Sovon en het gruttoteam van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Met uitzondering van de redelijk goede broedseizoenen 2013 en 2017, blijft de stand van onze nationale vogel, jaar na jaar achteruitgaan. Sinds 1990 is de gruttopopulatie met maar liefst 2/3 geslonken. De broedresultaten in Friesland zijn dit jaar wel een lichtpunt.

Sinds enkele jaren zijn de provincies verantwoordelijk voor onze weidevogels. Daarom heeft Vogelbescherming Nederland aan alle provincies een brandbrief gestuurd om met effectieve maatregelen te komen om de achteruitgang te stoppen.

Grutto / Jelle de Jong Grutto / Jelle de Jong

Oorzaak: verlies van goed leefgebied

De achteruitgang is hoofdzakelijk te wijten aan verlies van goed leefgebied. Het grootste deel van de kuikens kan niet opgroeien op intensief bewerkte graslanden, waar vroeg gemaaid wordt en waar weinig insecten zitten. Predatie kan vervolgens plaatselijk ook een rol spelen.

Het aantal jonge grutto’s werd als volgt bepaald: In mei/juni werden in ons land 255 gruttokuikens geringd met kleurringen, waardoor ze individueel herkenbaar waren. Vervolgens hebben enkele tientallen vogelaars  tussen 20 juni en 10 augustus verspreid door het land groepen vliegvlugge jonge grutto’s opgezocht. In deze groepen konden 6100 jongen op kleurringen worden gecontroleerd. In opdracht van Vogelbescherming Nederland berekende Sovon, op basis van kleurringdichtheden, een schatting van het totaal aantal jongen dat vliegvlug werd in Nederland.

Help de boerenlandvogels

Er is helaas bijna geen geschikt leefgebied meer voor typische boerenlandvogels zoals de grutto, kievit of patrijs. Vogelbescherming is vastberaden om te investeren in de volle rijkdom van het Nederlandse landschap. Vol drassige, bloemrijke weides
en natuurrijke akkers.

Help mee en doneer

Help de weidevogels

Grutto’s en andere weidevogels redden het niet langer in ons land. Ze hebben drassig weiland, insecten, kruiden en bloemen nodig om te overleven. Die rijke weides verdwijnen. Samen met boerenlandvogelboeren brengt Vogelbescherming de rijke weide terug.

Help mee en doneer