Navigatie overslaan
Huiszwaluw / Ruud van Beusekom Alle berichten

2018: Jaar van de Huiszwaluw

Geplaatst op 13 december 2017

Vogelbescherming en Sovon kiezen ieder jaar voor een vogelsoort om meer aandacht aan te geven. 2018 is uitgeroepen tot Jaar van de Huiszwaluw. Achteruitgang en gedeeltelijk herstel zijn nog met de nodige raadsels omgeven.

Wat gaan we doen?

De landelijke aantallen broedparen van de huiszwaluw zijn de afgelopen 50 jaar sterk afgenomen. Vooral in sommige steden is de huiszwaluw nagenoeg verdwenen. Sinds de eeuwwisseling vertonen de aantallen enig herstel en hier en daar lijkt de soort zelfs ook als stadsvogel terug te keren.

De oorzaken voor de achteruitgang op de lange termijn zijn niet geheel duidelijk, maar hangen waarschijnlijk samen met de afname van vliegende insecten en (plaatselijk) met een gebrek aan geschikte nestlokaties. Ook is onduidelijk waardoor het recente herstel wordt veroorzaakt, en hoe dat verder is te stimuleren. Dat gaat Vogelbescherming in het Jaar van de Huiszwaluw daarom samen met Sovon onderzoeken.

Zo gaan we kijken welke omgevingsfactoren een rol spelen bij nieuwe kolonies en kolonies waar het  goed gaat. Dit vergelijken we met kolonies die minder succes hebben.

Huiszwaluw / Elwin van der Kolk Huiszwaluw / Elwin van der Kolk

Tel mee!

Nog niet in alle regio’s worden voldoende kolonies van Huiszwaluwen geteld om de aantalsontwikkeling goed te kunnen volgen. We streven ernaar om meer kolonies geteld te krijgen zodat van alle regio’s en habitats een betrouwbare trend kan worden bepaald. Telt u mee? Bekijk welke kolonies er een teller kunnen gebruiken. Of meld een nog onbekende kolonie aan via www.sovon.nl/huiszwaluwkolonie

Onderzoek mee!

Over de timing en het succes van het broeden van Huiszwaluwen is maar weinig bekend. Ook weten we niet goed hoe de plek van de kolonie, het broedsucces en het aandeel tweede legsels van Huiszwaluwen samenhangt met de omgeving. U kunt ons helpen door elke week een tijdje een paar nesten van een kolonie te observeren en een nestformulier bij te houden. Onderzoekt u mee via www.sovon.nl/huiszwaluwnestonderzoek.

Doel van dit alles is om te komen tot duidelijke aanknopingspunten voor een betere bescherming van deze prachtige zwaluwen. Ook willen we met een charmeoffensief naar voren brengen hoe gezellig het is om een kolonie aan huis of schuur te hebben.

Gedurende het Jaar van de Huiszwaluw informeren we u via www.sovon.nl/nl/jaarvandehuiszwaluw over de voortgang van de onderzoeken en andere boeiende wetenswaardigheden.