Navigatie overslaan
Visdief / Shutterstock Alle berichten

100 paar visdief!

Geplaatst op 12 juni 2017

Goede berichten uit het Eemmeer! Nadat Vogelbescherming en Natuurmonumenten vorig jaar drie broedeilandjes herstelden, nestelen er maar liefst 100 paar visdieven! Binnenkort kunnen we daar veel jongen van verwachten!

Met veel sterns in ons land, waaronder de visdief, gaat het niet goed. Vogelbescherming werkt daarom – mede dankzij de financiële steun van de Stern Groep – aan het herstellen van broedeilandjes in voedselrijke gebieden.

Weinige geschikte plaatsen

De Waddenzee, de Noordzee-kustzone, het IJsselmeergebied en de Delta zijn voor grote sterns, dwergsterns, visdieven en noordse sterns zeer belangrijke gebieden in Nederland. Er zijn weinig geschikte plaatsen voor deze sterns om te kunnen broeden en daar komt bij dat in het IJsselmeer nog maar weinig vis voor de jongen is te vinden.

Grotere kolonies visdieven zitten vandaag de dag in de Delta en in de Wadden. Plekken die behoorlijk ver uit elkaar liggen. Alleen al vanuit dat oogpunt is het wenselijk om visdieven ook in het binnenland meer ruimte te geven. Daarom zijn vorig jaar drie broedeilanders in het Eemmeer hersteld. Naar verwachting is hier ook genoeg voedsel te vinden.

Visdief / Elwin van der Kolk Visdief / Elwin van der Kolk

Zand, schelpen en moeilijk bereikbaar

Sterns houden van onbegroeide maar voldoende hoge eilanden, zandplaten en strandjes, bij voorkeur moeilijk bereikbaar voor predatoren en recreanten. Door het weghalen van vegetatie en aanbrengen van een schelpenlaag kunnen bestaande plekken verbeterd worden voor sterns en andere bodembroeders. Ook dat is in het Eemmeer gebeurd en met succes.

Het meest noordelijke eiland van de drie is op dit moment niet alleen in gebruik door eenden, ganzen en kokmeeuwen, maar hier zijn ook 39 nesten van visdieven aanwezig en nog enkele tientallen nestkuiltjes.

Op het middelste eilandje is het aantal visdiefnestjes nu 61 en ook hier zijn veel nestkuiltjes in de opgebrachte schelpen laag te vinden. Dat maakt dat er in mei precies 100 nesten werden geteld. En waarschijnlijk komt daar nog wel wat bij.

Ter vergelijking: vorig jaar broedde in dit gebied maar één paartje. Met zoveel nesten kan het niet anders dan dat we hier over een paar weken een explosie aan jonge visdiefjes kunnen verwachten; het broedsucces wordt in de gaten gehouden. Voor een vogel die alle steun nodig heeft, is dat een fantastisch resultaat.

Natuurbeleving dichterbij

In het Waddengebied creëren we rust voor vogels met nieuwe broedplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen. Tegelijk wil Vogelbescherming meer mensen van wadvogels laten genieten. Met nieuwe vogelkijkplekken, vogelherkenningskaarten, de gratis app Wadvogels en verrekijkeruitleenpunten!

Meer via beleefdewaddennnatuur.nl

Mis niks met Vogels Digitaal

Nieuws over vogels, vogels beschermen en Vogelbescherming krijgt u maandelijks in uw mailbox via Vogels Digitaal. Zo blijft u op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen.

Gemakkelijk inschrijven