Navigatie overslaan
Fuut / Shutterstock

Uw testament

Wilt u nalaten aan een goed doel? Dan hebt u een testament nodig. U kunt dat online regelen, of via uw eigen notaris. In uw testament kunt u Vogelbescherming eventueel aanwijzen als executeur. Hoe dat werkt? We zetten de hoofdzaken voor u op een rij.

Vrijblijvend advies

Wilt u ondersteuning bij de voorbereiding van uw testament of het gesprek met de notaris? Neem dan gratis en vrijblijvend contact op met:

Jaap Hijmans, medewerker nalatenschappen
030-6937729
Neem contact met mij op

De basis

Uw nalatenschap omvat al het materiële dat u achterlaat. Uw spaargeld, een eigen huis, maar ook kleding, sieraden, meubilair horen hierbij, net als uw schulden en vorderingen.

Hebt u géén testament gemaakt, dan vindt bij uw overlijden een wettelijke verdeling van geld en goederen plaats. Uw vermogen komt dan terecht bij uw wettige erfgenamen.

  • Als eersten komen de langstlevende echtgenoot / geregistreerd partner en eventuele kinderen in aanmerking. De langstlevende echtgenoot / partner krijgt volgens de wet het vruchtgebruik over uw gehele nalatenschap, de kinderen krijgen een vordering op de langstlevende echtgenoot.
  • Hebt u geen partner of kinderen, dan zijn uw ouders en eventuele broers en zussen uw wettige erfgenamen. Is een broer of zus inmiddels overleden dan treden hun eventuele kinderen in hun plaats en komt een deel van uw erfenis dus terecht bij uw neefjes of nichtjes. Daarna komen uw (over)grootouders en hun wettelijke nakomelingen in aanmerking. Als er echt geen andere familie is (tot de 4e graad) valt uw nalatenschap toe aan de staat.
  • Hebt u geen directe nabestaanden of familie dan is het dus raadzaam een testament op te stellen waarin u zelf uw erfgenamen benoemt. Ook bij complexe gezinssituaties, zoals stiefkinderen of kinderen uit een eerder huwelijk, is het verstandig uw erfopvolging via een testament te regelen.

Speciale wensen

Wilt u afwijken van de wettelijke verdeling en zelf bepalen bij wie uw nalatenschap terecht komt? Dan is een testament noodzakelijk. Zo kunt u bijv. een vriend, buurvrouw of goed doel zoals Vogelbescherming laten delen in uw nalatenschap.

Het bedrag dat u aan ons nalaat, kunt u bestemmen voor een specifieke bestemming, zoals educatie of de bescherming van bepaalde vogelsoorten. Ook kunt u via uw testament uw eigen ‘Fonds op naam’ oprichten. Let erop dat u het doel ruim genoeg formuleert. We adviseren u graag over een passende formulering.

Zelf online regelen

Wilt u geen al te bijzondere dingen? Dan kunt u uw testament zelf online regelen. Vogelbescherming werkt samen met nutestament.nl. In uw eigen tempo stelt u eenvoudig én relatief goedkoop uw testament op. Daarin kunt u ook een gift doen voor de vogels, of Vogelbescherming opnemen als erfgenaam. Een handige service als het gaat om een ‘standaard’-nalatenschap.

Hulp van de notaris

Hebt u specifieke wensen? Dan gaat u naar een notaris. Met een goede voorbereiding kunt u tijd en geld besparen. We hebben een aantal zaken op een rij gezet die u kunt overwegen voor u de notaris bezoekt. Ook het verschil tussen een legaat en een erfstelling wordt hier toegelicht.  

Vermelding in uw testament

De statutaire naam van Vogelbescherming Nederland is: 

de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudend te 3707 BM Zeist, Boulevard 12.

Vogelbescherming als executeur

Het is raadzaam in uw testament een executeur te benoemen, die uw begrafenis of crematie regelt en zorgt voor de afwikkeling van uw nalatenschap. U kunt Vogelbescherming benoemen tot executeur. Voorwaarde hiervoor is dat Vogelbescherming (mede)erfgenaam is of een substantieel legaat van u krijgt. Gezien de verantwoordelijkheid van het executeurschap is vooraf contact met onze medewerker nalatenschappen gewenst.