Navigatie overslaan
Boerenzwaluw / Shutterstock

Informatie voor executeurs en nabestaanden

Wil je in contact komen met Vogelbescherming omdat er een bedrag aan ons is nagelaten? Of is er met spoed actie nodig omdat Vogelbescherming als executeur moet optreden? Hieronder lees je bij wie je terecht kunt.

Vogelbescherming is erfgenaam of krijgt een legaat

Voor de afwikkeling van de nalatenschap kun je contact met ons opnemen via e-mail nalatenschappen@vogelbescherming.nl.

Ons postadres is Vogelbescherming Nederland, Postbus 925, 3700 AX Zeist.

Op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur zijn onze medewerkers telefonisch bereikbaar:

  • Karlijn Heinsbroek     030-693 7799
  • Jaap Hijmans            030-693 7729

 

Vogelbescherming is executeur

Als Vogelbescherming is benoemd tot executeur, moeten wij in geval van een overlijden met spoed bereikbaar zijn. Vooral als het gaat om het verzorgen van de uitvaart, de zorg voor huisdieren of het veiligstellen van bezittingen is snel handelen een vereiste.

Hier vind je onze contactgegevens.

NB deze gegevens zijn alleen voor spoedgevallen wanneer Vogelbescherming moet optreden als executeur.

Overboeken? Neem eerst contact op!

Neem voordat je een bedrag overmaakt altijd eerst contact op met onze medewerkers of stuur een mail met de gegevens van de overledene (liefst naam, laatst bekende adres, geboorte- en overlijdensdatum en datum testament) naar nalatenschappen@vogelbescherming.nl. Wij kunnen je dan de nodige gegevens verstrekken voor de verdere financiële afhandeling.

Ons rekeningnummer voor nalatenschappen is NL75FVLB0699163900 t.n.v. Vogelbescherming Nederland te Zeist. Vermeld bij de overboeking dat het om een nalatenschap gaat, plus de naam van de overledene.