Navigatie overslaan
Boerenzwaluw / Shutterstock

Informatie voor executeurs en nabestaanden

Wilt u in contact komen met Vogelbescherming omdat er een bedrag aan ons is nagelaten? Of is er met spoed actie nodig omdat Vogelbescherming als executeur moet optreden? Hieronder leest u bij wie u terecht kunt.

Vogelbescherming is erfgenaam of krijgt een legaat

Voor de afwikkeling van de nalatenschap kunt u contact met ons opnemen via e-mail nalatenschappen@vogelbescherming.nl.

Ons postadres is Vogelbescherming Nederland, Postbus 925, 3700 AX Zeist.

Op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur zijn onze medewerkers telefonisch bereikbaar:

  • Gerard Steinhaus    030-693 7726
  • Jaap Hijmans           030-693 7729

 

Vogelbescherming is executeur

Als Vogelbescherming is benoemd tot executeur, moeten wij in geval van een overlijden met spoed bereikbaar zijn. Vooral als het gaat om het verzorgen van de uitvaart, de zorg voor huisdieren of het veiligstellen van bezittingen is snel handelen een vereiste.

Hier vindt u onze contactgegevens.

NB deze gegevens zijn alleen voor spoedgevallen wanneer Vogelbescherming moet optreden als executeur.

Overboeken? Neem eerst contact op!

Neem voordat u een bedrag overmaakt altijd eerst contact op met onze medewerkers. Wij kennen dan de achtergrond van de overboeking en kunnen bij eventuele vragen met u in contact treden. Het is ons niet toegestaan de (adres)gegevens te gebruiken die uw bank eventueel verstrekt.

Ons rekeningnummer is NL44INGB0000656500 t.n.v. Vogelbescherming Nederland te Zeist. Vermeld bij de overboeking dat het om een nalatenschap gaat, plus de naam van de overledene.