Navigatie overslaan
Spreeuw / Shutterstock

Bij de notaris

Als je goed voorbereid naar de notaris gaat, bespaar je tijd en geld. We hebben een aantal zaken op een rij gezet die je kunt overwegen voordat je de notaris bezoekt.

Vrijblijvend advies

Wil je ondersteuning bij de voorbereiding van het gesprek met de notaris? Neem dan gratis en vrijblijvend contact op met:

Jaap Hijmans, medewerker nalatenschappen
030-6937729
Neem contact met mij op

Kosten

Een eerste oriënterend gesprek met de notaris is vaak gratis. De tarieven voor een testament zijn vrij. Ze hangen samen met de complexiteit van je situatie en de speciale wensen die je wilt vastleggen. Bespreek dus vooraf met je notaris wat je kunt verwachten.

Wijzigen

Een testament kun je te allen tijde weer wijzigen. Je moet hiervoor wel naar de notaris om een nieuw testament op te maken waarin je het oude testament herroept.

Checklist voor het notarisbezoek

Ga je binnenkort naar de notaris? Hieronder een aantal tips ter voorbereiding.

 • Maak een globaal overzicht van je bezittingen, schulden en verplichtingen. Denk aan onroerend goed, saldi van (spaar)rekeningen, je effectenportefeuille, waardevolle kunst en kostbare apparatuur.
 • Bedenk wie je wilt opnemen in je testament en wat je aan hen wilt nalaten.
 • Noteer andere belangrijke wensen die je wilt vastleggen. Bijvoorbeeld over je uitvaart, de zorg voor je huisdieren, de voogdij over je kinderen.
 • Bedenk wie je executeur kan zijn. Bespreek deze wens van tevoren met de beoogde executeur(s).

Vogelbescherming als executeur

Het is raadzaam in je testament een executeur te benoemen, die je begrafenis of crematie regelt en zorgt voor de afwikkeling van je nalatenschap. Je kunt Vogelbescherming benoemen tot executeur. Voorwaarde hiervoor is dat Vogelbescherming (mede)erfgenaam is of een substantieel legaat van jou krijgt. Gezien de verantwoordelijkheid van het executeurschap is vooraf contact met onze medewerker nalatenschappen gewenst.

Legaat of erfstelling?

Je kunt op twee manieren nalaten: via een legaat of een erfstelling. Wat zijn de verschillen?

Legaat

Met een legaat laat je een bepaald bedrag in geld, een goed (zoals een huis, een waardevol schilderij of een stuk grond) of een effectenportefeuille na aan een door jou zelf uitgekozen persoon of instelling, de ‘legataris’.

Voorbeelden van legaten

 1. Een vast bedrag
  ‘Ik legateer een bedrag van € x.xxx,- aan de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudend te 3707 BM Zeist, Boulevard 12.’
 2. Een omschreven deel van je nalatenschap
  ‘Ik legateer het saldo van mijn spaarrekening … aan de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudend te 3707 BM Zeist, Boulevard 12.’
 3. Een percentage van je nalatenschap
  ‘Ik legateer een bedrag ter grootte van 15 procent van het zuiver saldo van mijn nalatenschap aan de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudend te 3707 BM Zeist, Boulevard 12.’

Erfstelling

Met een erfstelling benoem je Vogelbescherming tot jouw (mede)erfgenaam. Na uitkering van alle legaten en vereffening van eventuele schulden wordt de resterende nalatenschap verdeeld onder de erfgenamen. In je testament leg je de verdeling vast.

Belangrijke verschillen met een legaat:

 • Afhankelijk van de bepalingen in je testament kunnen erfgenamen verantwoordelijk zijn voor belangrijke besluiten. Zij moeten bijvoorbeeld instemmen met de verkoopprijs van je huis of het moment bepalen waarop je effectenportefeuille wordt verzilverd. Met een groot aantal erfgenamen kan dit behoorlijk ingewikkeld worden. Een legataris heeft over deze besluiten géén zeggenschap.
 • Erfgenamen erven in principe ook jouw eventuele schulden. Daarom zal Vogelbescherming een erfstelling altijd beneficiair (onder voorrecht van boedelbeschrijving) aanvaarden. Daarmee voorkomen we dat we aansprakelijk worden voor schulden van een negatieve nalatenschap. Bij een legaat is dit niet aan de orde.

Voorbeelden van erfstellingen

 1. Enig erfgenaam
  ‘Ik benoem tot enig erfgename van mijn gehele nalatenschap: de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudend te 3707 BM Zeist, Boulevard 12.’
 2. Gelijke delen
  ‘Ik benoem tot mijn erfgenamen en voor gelijke delen:
  - de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudend te 3707 BM Zeist, Boulevard 12;
  - mijn nicht ..., geboren …. te … etc.’
 3. Ongelijke delen
  ‘Ik benoem tot erfgenamen van mijn nalatenschap:
  - voor 50% de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudend te 3707 BM Zeist, Boulevard 12;
  - voor 30% …., statutair gevestigd te… en kantoorhoudend te…;
  - voor 20% mijn broer… ‘

Erfbelasting

Houd bij de verdeling van jouw nalatenschap rekening met de verschuldigde erfbelasting. De actuele belastingpercentages en vrijstellingen vind je op www.belastingdienst.nl.

Vogelbescherming betaalt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) géén erfbelasting. Jouw nalatenschap komt volledig ten goede aan de bescherming van vogels en hun leefgebieden.

Handige links