Navigatie overslaan
Spreeuw / Shutterstock

Bij de notaris

Als u goed voorbereid naar de notaris gaat, bespaart u tijd en geld. We hebben een aantal zaken op een rij gezet die u kunt overwegen voordat u de notaris bezoekt.

Vrijblijvend advies

Wilt u ondersteuning bij de voorbereiding van het gesprek met de notaris? Neem dan gratis en vrijblijvend contact op met:

Jaap Hijmans, medewerker nalatenschappen
030-6937729
Neem contact met mij op

Kosten

Een eerste oriënterend gesprek met de notaris is vaak gratis. De tarieven voor een testament zijn vrij. Ze hangen samen met de complexiteit van uw situatie en de speciale wensen die u wilt vastleggen. Bespreek dus vooraf met uw notaris wat u kunt verwachten.

Wijzigen

Een testament kunt u te allen tijde weer wijzigen. U moet hiervoor wel naar de notaris om een nieuw testament op te maken waarin u het oude testament herroept.

Checklist voor het notarisbezoek

Gaat u binnenkort naar de notaris? Hieronder een aantal tips ter voorbereiding.

 • Maak een globaal overzicht van uw bezittingen, schulden en verplichtingen. Denk aan onroerend goed, saldi van (spaar)rekeningen, uw effectenportefeuille, waardevolle kunst en kostbare apparatuur.
 • Bedenk wie u wilt opnemen in uw testament en wat u aan hen wilt nalaten.
 • Noteer andere belangrijke wensen die u wilt vastleggen. Bijvoorbeeld over uw uitvaart, de zorg voor uw huisdieren, de voogdij over uw kinderen.
 • Bedenk wie uw executeur kan zijn. Bespreek deze wens van tevoren met de beoogde executeur(s).

Vogelbescherming als executeur

Het is raadzaam in uw testament een executeur te benoemen, die uw begrafenis of crematie regelt en zorgt voor de afwikkeling van uw nalatenschap. U kunt Vogelbescherming benoemen tot executeur. Voorwaarde hiervoor is dat Vogelbescherming (mede)erfgenaam is of een substantieel legaat van u krijgt. Gezien de verantwoordelijkheid van het executeurschap is vooraf contact met onze medewerker nalatenschappen gewenst.

Legaat of erfstelling?

U kunt op twee manieren nalaten: via een legaat of een erfstelling. Wat zijn de verschillen?

Legaat

Met een legaat laat u een bepaald bedrag in geld, een goed (zoals een huis, een waardevol schilderij of een stuk grond) of een effectenportefeuille na aan een door u zelf uitgekozen persoon of instelling, de ‘legataris’.

Voorbeelden van legaten

 1. Een vast bedrag
  ‘Ik legateer een bedrag van € x.xxx,- aan de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudend te 3707 JBM Zeist, Boulevard 12.’
 2. Een omschreven deel van uw nalatenschap
  ‘Ik legateer het saldo van mijn spaarrekening … aan de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudend te 3707 JBM Zeist, Boulevard 12.’
 3. Een percentage van uw nalatenschap
  ‘Ik legateer een bedrag ter grootte van 15 procent van het zuiver saldo van mijn nalatenschap aan de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudend te 3707 JBM Zeist, Boulevard 12.’

Erfstelling

Met een erfstelling benoemt u Vogelbescherming tot uw (mede)erfgenaam. Na uitkering van alle legaten en vereffening van eventuele schulden wordt de resterende nalatenschap verdeeld onder de erfgenamen. In uw testament legt u de verdeling vast.

Belangrijke verschillen met een legaat:

 • Afhankelijk van de bepalingen in uw testament kunnen erfgenamen verantwoordelijk zijn voor belangrijke besluiten. Zij moeten bijvoorbeeld instemmen met de verkoopprijs van uw huis of het moment bepalen waarop uw effectenportefeuille wordt verzilverd. Met een groot aantal erfgenamen kan dit behoorlijk ingewikkeld worden. Een legataris heeft over deze besluiten géén zeggenschap.
 • Erfgenamen erven in principe ook uw eventuele schulden. Daarom zal Vogelbescherming een erfstelling altijd beneficiair (onder voorrecht van boedelbeschrijving) aanvaarden. Daarmee voorkomen we dat we aansprakelijk worden voor schulden van een negatieve nalatenschap. Bij een legaat is dit niet aan de orde.

Voorbeelden van erfstellingen

 1. Enig erfgenaam
  ‘Ik benoem tot enig erfgename van mijn gehele nalatenschap: de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudend te 3707 JBM Zeist, Boulevard 12.’
 2. Gelijke delen
  ‘Ik benoem tot mijn erfgenamen en voor gelijke delen:
  - de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudend te 3707 JBM Zeist, Boulevard 12;
  - mijn nicht ..., geboren …. te … etc.’
 3. Ongelijke delen
  ‘Ik benoem tot erfgenamen van mijn nalatenschap:
  - voor 50% de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudend te 3707 JBM Zeist, Boulevard 12;
  - voor 30% …., statutair gevestigd te… en kantoorhoudend te…;
  - voor 20% mijn broer… ‘

Erfbelasting

Houd bij de verdeling van uw nalatenschap rekening met de verschuldigde erfbelasting. De actuele belastingpercentages en vrijstellingen vindt u op www.belastingdienst.nl.

Vogelbescherming betaalt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) géén erfbelasting. Uw nalatenschap komt volledig ten goede aan de bescherming van vogels en hun leefgebieden.

Handige links