Navigatie overslaan
Fuut / Shutterstock

Jouw testament

Wil je nalaten aan een goed doel? Dan heb je een testament nodig. Je kunt dat online regelen, of via je eigen notaris. In jouw testament kun je Vogelbescherming eventueel aanwijzen als executeur. Hoe dat werkt? We zetten de hoofdzaken voor je op een rij.

Vrijblijvend advies

Wil je ondersteuning bij de voorbereiding van jouw testament of het gesprek met de notaris? Neem dan gratis en vrijblijvend contact op met:

Jaap Hijmans, medewerker nalatenschappen
030-6937729
Neem contact met mij op

De basis

Jouw nalatenschap omvat al het materiële dat je achterlaat. Je spaargeld, een eigen huis, maar ook kleding, sieraden, meubilair horen hierbij, net als je schulden en vorderingen.

Heb je géén testament gemaakt, dan vindt bij je overlijden een wettelijke verdeling van geld en goederen plaats. Jouw vermogen komt dan terecht bij je wettige erfgenamen.

  • Als eersten komen de langstlevende echtgenoot / geregistreerd partner en eventuele kinderen in aanmerking. De langstlevende echtgenoot / partner krijgt volgens de wet het vruchtgebruik over je gehele nalatenschap, de kinderen krijgen een vordering op de langstlevende echtgenoot.
  • Heb je geen partner of kinderen, dan zijn je ouders en eventuele broers en zussen je wettige erfgenamen. Is een broer of zus inmiddels overleden dan treden hun eventuele kinderen in hun plaats en komt een deel van je erfenis dus terecht bij je neefjes of nichtjes. Daarna komen je (over)grootouders en hun wettelijke nakomelingen in aanmerking. Als er echt geen andere familie is (tot de 4e graad) valt je nalatenschap toe aan de staat.
  • Heb je geen directe nabestaanden of familie dan is het dus raadzaam een testament op te stellen waarin je zelf je erfgenamen benoemt. Ook bij complexe gezinssituaties, zoals stiefkinderen of kinderen uit een eerder huwelijk, is het verstandig je erfopvolging via een testament te regelen.

Speciale wensen

Wil je afwijken van de wettelijke verdeling en zelf bepalen bij wie jouw nalatenschap terecht komt? Dan is een testament noodzakelijk. Zo kun je bijv. een vriend, buurvrouw of goed doel zoals Vogelbescherming laten delen in jouw nalatenschap.

Het bedrag dat je aan ons nalaat, kun je bestemmen voor een specifieke bestemming, zoals educatie of de bescherming van bepaalde vogelsoorten. Ook kun je via jouw testament je eigen ‘Fonds op naam’ oprichten. Let erop dat je het doel ruim genoeg formuleert. We adviseren je graag over een passende formulering.

Zelf online regelen

Wil je geen al te bijzondere dingen? Dan kun je je testament zelf online regelen. Vogelbescherming werkt samen met nutestament.nl. In je eigen tempo stel je eenvoudig én relatief goedkoop jouw testament op. Daarin kun je ook een gift doen voor de vogels, of Vogelbescherming opnemen als erfgenaam. Een handige service als het gaat om een ‘standaard’-nalatenschap.

Hulp van de notaris

Heb je specifieke wensen? Dan ga je naar een notaris. Met een goede voorbereiding kun je tijd en geld besparen. We hebben een aantal zaken op een rij gezet die je kunt overwegen voor je de notaris bezoekt. Ook het verschil tussen een legaat en een erfstelling wordt hier toegelicht.  

Vermelding in je testament

De statutaire naam van Vogelbescherming Nederland is: 

de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudend te 3707 BM Zeist, Boulevard 12.

Vogelbescherming als executeur

Het is raadzaam in je testament een executeur te benoemen, die je begrafenis of crematie regelt en zorgt voor de afwikkeling van jouw nalatenschap. Je kunt Vogelbescherming benoemen tot executeur. Voorwaarde hiervoor is dat Vogelbescherming (mede)erfgenaam is of een substantieel legaat van je krijgt. Gezien de verantwoordelijkheid van het executeurschap is vooraf contact met onze medewerker nalatenschappen gewenst.