Navigatie overslaan
Blauwborst / Harry Jamont

Waarom deze campagne?

Op aarde leven vele soorten dieren en planten. De variatie en de samenhang hiervan noemen we biodiversiteit: bio staat voor leven, diversiteit voor verscheidenheid. Een verscheidenheid aan leven dus.

Biodiversiteit is eigenlijk de verscheidenheid aan levende natuur, wij noemen het “de natuur”. Een groot natuurlijk netwerk waarin verschillende dieren en planten van elkaar afhankelijk zijn en invloed op elkaar hebben. We hebben op onze planeet ongeveer acht miljoen planten- en diersoorten. Je zou denken dat als er één soort uitsterft dat niet zo erg is, we hebben er dan immers nog genoeg over. Maar een soort staat nooit op zichzelf.

Grutto / Shutterstock Grutto / Shutterstock

In de natuur hangt alles met elkaar samen

Denk bijvoorbeeld aan Hollandse boerenlandvogels zoals de grutto. Deze vogel dreigt uit te sterven omdat er steeds meer kale landbouwgebieden zijn in Nederland, waar niets anders groeit dan het gewas. Grutto’s hebben weilanden nodig waar plassen mogen blijven staan, waar wilde kruiden en bloemen groeien. De grutto vindt daar beschutting en insecten die hun jongen eten. Verdwijnt de grutto, dan is het dus goed mis met die kruiden, bloemen en insecten. Vogels als de grutto zijn geweldig goede graadmeters van de kwaliteit van de natuur.

Denk aan een huis, de stenen staan altijd in verbinding met andere stenen. Zo staat ook in de natuur geen enkele bouwsteen op zichzelf. Je kunt dus niet zomaar stenen weghalen, één steen lukt misschien, maar hoe meer je er weghaalt hoe groter de kans dat het huis instort.

Bosuil / Hille de Bruin Bosuil / Hille de Bruin

De mens is afhankelijk van de natuur

Biodiversiteitsverlies, de achteruitgang van de natuur, is ook een probleem voor de mens. Zo komt al ons voedsel direct of indirect uit de natuur. Minder biodiversiteit en ons voedselsysteem komt in gevaar. Het verlies van natuurbossen en bomen zorgt ook voor een versnelling van klimaatverandering en dat heeft grote invloed op de leefgebieden van veel mensen. Ook zetten bomen koolstofdioxide om in zuurstof en ook dat heeft de mens nodig om te overleven. Kortom, natuur is niet alleen mooi en genieten voor ons: zonder natuur kunnen we niet leven! Het is tijd om iets terug te doen.

Waarom deze campagne?

Als vogelaars en vogelliefhebbers kijken we graag naar boven: vogels kunnen ons eindeloos fascineren. Bij Vogelbescherming Nederland zetten we ons daarom in voor vogels en hun leefgebieden.

Vogels zijn onderdeel van de biodiversiteit. Daarom kijken we bij Vogelbescherming niet alleen maar naar boven, maar ook naar beneden. Want de vogels kunnen niet overleven zonder schoon water, een gezonde bodem en een rijke natuur. Vogels hebben voedsel nodig, een schuilplaats en een plek voor een nest.

Niets doen is geen optie

Vogelbescherming Nederland vindt het daarom belangrijk om een brede campagne over het belang van natuur te voeren. Want als we niets doen, zullen de gevolgen groot zijn, voor vogels én mensen.