Factsheets & Onderzoek weidevogels

Vogelbescherming stimuleert onderzoek naar weidevogels om zo de best mogelijke bescherming te kunnen verwezenlijken. Het onderzoek richt zich onder meer op de effectiviteit van beschermingsmaatregelen.

Onderzoeksrapporten en brochures:

Factsheets

Op basis van de laatste wetenschappelijk onderbouwde inzichten heeft Vogelbescherming in 2016 een reeks factsheets gepubliceerd voor boeren, terreinbeheerders, vrijwilligers en andere betrokkenen. Alhier gratis te downloaden:

Gerelateerde items