Factsheets weidevogels

Vogelbescherming stimuleert onderzoek naar weidevogels om zo de best mogelijke bescherming te kunnen verwezenlijken. Het onderzoek richt zich onder meer op de effectiviteit van beschermingsmaatregelen.

Onderzoeksrapporten en brochures:

Factsheets

Op basis van de laatste wetenschappelijk onderbouwde inzichten heeft Vogelbescherming in 2016 een reeks factsheets gepubliceerd voor boeren, terreinbeheerders, vrijwilligers en andere betrokkenen. De factsheets worden periodiek geupdate aan de hand van de laatste inzichten en nieuwste publicaties.

Elke meter telt!

Samen gaan we ervoor zorgen dat weidevogels niet uit het Nederlandse landschap verdwijnen. Elke meter telt om onze weidevogels te redden! Help ons zoveel mogelijk meters om te vormen van eentonige weilanden naar bloemrijke weides.

Red 10 m2 Rijke Weide voor €5,-

PolderPracht Terschelling

Samen met boeren, kaasmakers en ondernemers wil Vogelbescherming een vogelparadijs maken van dit unieke weidelandschap. Help mee.

Overzicht PolderPracht producten

Gerelateerde items