Factsheets

Vogelbescherming stimuleert onderzoek naar akkervogels om zo de best mogelijke bescherming te kunnen verwezenlijken. Het onderzoek richt zich onder meer op de effectiviteit van beschermingsmaatregelen. In een aantal handige factsheets hebben we de meest recente inzichten een praktische vertaling gegeven. Gratis te downloaden. Meer weten? Kijk dan bij de achtergrondinformatie.

Factsheets Akkervogelbeheer

Achtergrondinformatie