Navigatie overslaan
Toon alles in de buurt

Stadsnatuur / SCO

Door Tom Brekelmans
Stadsvogeladviseur

Tom Brekelmans

Mijn vak is tuin- & landschapsarchitect waardoor ik onder meer beroepsmatig biotopen creëer of verander als bijkomstigheid. Daarnaast ben ik op een gezonde manier vogelgek. Die twee dingen samen hebben geleid tot bijzondere constateringen waardoor ik werkenderwijs kennis heb opgedaan welke ingrepen voor de ene vogel aantrekkelijk zijn en voor de andere juist niet.

Wat doet een Stadsvogeladviseur?

Stadsvogeladviseurs zijn voor Vogelbescherming de ogen en oren in het stedelijke gebied. De Stadsvogeladviseurs zetten zich in voor de bescherming van stadsvogels in hun directe omgeving, door partijen binnen hun eigen gemeente te informeren en te adviseren over vogels en vogelvriendelijk beleid. Verder proberen Stadsvogeladviseurs zo veel mogelijk mensen te enthousiasmeren over stadsvogels en hen te stimuleren om rekening met vogels te houden bij bijvoorbeeld de inrichting van hun eigen woon- en werkomgeving. Op die manier dragen Stadsvogeladviseurs bij aan een groene en prettige leefomgeving voor vogels én mensen.

Werkgebied

Tilburg + 25 kilometer

Tom Brekelmans:

"Een omgeving verandering is een kans creëren voor nieuwe instroom van beleving. Mens en dier worden daarmee getriggerd om bezit te nemen van een nieuwe voedingsbodem."

Contact Stadsvogeladviseur

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Mijn nieuws